Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten over Verenigingsnieuws

RSS Feed
 1. 7 februari 2022 door Communicatie 0 reacties

  Webinar Riskjourney en Carinova

  Webinar Riskjourney en Carinova

  Lees meer
 2. 14 juli 2021 door Communicatie 0 reacties

  Even voorstellen: Fatima Polat, nieuw bestuurslid

  Hallo allemaal,

  Mijn naam is Fatima Polat. Na voordracht door het bestuur van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) ben ik als bestuurslid benoemd in de Algemene Ledenvergadering van 6 juli jl. Ik vind het een eer om bij te mogen dragen aan het vergroten van de toekomstbestendigheid van deze vereniging waar ik al 12 jaar lid van ben.

  Lees meer
 3. 18 juni 2021 door Communicatie 0 reacties

  Algemene Ledenvergadering 2021

  Door het bestuur is op basis van het aantal reacties van de leden de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op dinsdag 6 juli aanstaande. Tijdstip: 20:00 – 21:30 uur. De ALV is dit jaar digitaal.

  Lees meer
 4. 12 mei 2021 door Communicatie 0 reacties

  Oproep mee te doen aan een onderzoek naar digitalisering en dataficatie

  De redactie van TPC roept alle public controllers op deel te nemen aan een onderzoek naar digitalisering en dataficatie. Door als public controller aan het onderzoek mee te doen, wordt ook de opvatting vanuit de public control in het onderzoek betrokken. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zal een artikel in TPC verschijnen.

  Lees meer
 5. 19 maart 2021 door Communicatie 0 reacties

  Vacatures bij de Douane

  Beste beroepsgenoten,

  Wij ontvangen bericht dat sinds 1 januari de Douane ontvlecht van de Belastingdienst en een zelfstandig Directoraat-Generaal geworden. Mede in dat kader zijn er op Control-gebied nieuwe functies ontstaan die nu interdepartementaal zijn opengesteld. Op een later moment volgt bredere openstelling.

  Lees meer
 6. 21 januari 2021 door Communicatie 0 reacties

  Halfjaarlijkse bijeenkomst ACPR

  Het bestuur van de APCR heeft op 20 november 2020 in plaats van bijelkaar te komen op de Erasmus Universiteit, een Teams Meeting gehouden. Deze meeting werd voorgezeten door Ruud Snoeker. Het boeiende onderwerp was “Control in een netwerkomgeving”. Omdat niet iedereen aan deze bijeenkomst kon deelnemen, stellen wij de presentatie van Ruud beschikbaar voor onze leden. U vindt de presentatie in het besloten deel van de website, welke na inloggen is te bereiken.

  Lees meer
 7. 10 december 2020 door Communicatie 0 reacties

  Seminar ‘Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfondsen – 2 jaar ervaring’

  Best practices van sleutelfunctiehouders, bestuurders en toezichthouders

  IIA Nederland organiseert 13 januari 2021 van 14.00 tot 17.00 uur voor sleutelfunctiehouders, bestuurders en (interne) toezichthouders een online seminar over de Sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) bij pensioenfondsen. 13 januari is het precies twee jaar geleden dat vanuit IORPII de sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) in werking is getreden. Een mooi moment voor reflectie, dialoog en verdieping. Welke ervaringen zijn opgedaan en wat zijn good practices?

  Lees meer
 8. 2 december 2020 door Communicatie 0 reacties

  Informatie ALV deel 2

  Beste leden,

  Zoals aangekondigd splitsen we de ALV in 2 delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel. Eerder stuurden wij al de informatie over het huishoudelijke deel. Nu sturen wij de informatie voor het tweede, meer inhoudelijke, deel.

  Lees meer
 9. 16 november 2020 door Communicatie 0 reacties

  Informatie ALV

  Beste leden,

  De stukken voor het “huishoudelijk deel” staan sinds 16 november in het besloten deel op de website.

  Eerder gaven wij aan voor de stukken een reactietermijn te stellen van 14 dagen. Dus reacties van jullie kant kunnen tot en met 1 december worden ingediend via info@eicpc.nl onder vermelding van ALV – deel 1.
  Afhankelijk van aantal reacties is door het bestuur de volgende werkwijze vastgesteld:

  Lees meer
 10. 3 november 2020 door Communicatie 0 reacties

  Algemene Ledenvergadering najaar 2020

  Beste leden,

  Eerder kondigden wij aan dat de ALV gehouden zou worden op 5 november a.s. Bij de berichtgeving over die datum hielden wij nog rekening met de mogelijkheid om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Met alle door de regering afgekondigde lockdown-maatregelen om het corona-virus te beteugelen, is voor iedereen duidelijk dat een fysieke bijeenkomst niet haalbaar is.

  Lees meer
Sluiten