Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten over Verenigingsnieuws

RSS Feed
 1. 23 september 2022 door Communicatie 1 reactie

  EICPC Jaarcongres 13 oktober 2022

  Het bestuur nodigt je van harte uit voor het EICPC-Jaarcongres Public Controlling bij Figi in Zeist op donderdag 13 oktober 2022.

  Dit jaar is het thema: 'De invloed van ICT op het werk van de public controller'. Centraal staat de vraag wat de controller kan en/of moet met de nieuwe mogelijkheden die IT biedt. Termen als robotisering, kunstmatige intelligentie, datamining, enz. komen al jaren voorbij, maar wat kun je er nu echt mee? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de werkwijze van de controller en voor zijn informatieverzorging? Wordt de controller overbodig of krijgt hij simpelweg de beschikking over handige, nieuwe instrumenten? Kan hij zijn focus straks meer verschuiven naar advisering?

  Lees meer
 2. 11 augustus 2022 door Communicatie 1 reactie

  Save the date - EICPC Jaarcongres 13 oktober 2022

  "De invloed van ICT op het werk van de public controller"

  Centraal staat de vraag wat de controller kan en/of moet met de nieuwe mogelijkheden die IT biedt. Termen als robotisering, kunstmatige intelligentie, datamining, enz. komen al jaren voorbij, maar wat kun je er nu echt mee?

  Lees meer
 3. 7 februari 2022 door Communicatie 0 reacties

  Webinar Riskjourney en Carinova

  Webinar Riskjourney en Carinova

  Lees meer
 4. 14 juli 2021 door Communicatie 1 reactie

  Even voorstellen: Fatima Polat, nieuw bestuurslid

  Hallo allemaal,

  Mijn naam is Fatima Polat. Na voordracht door het bestuur van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) ben ik als bestuurslid benoemd in de Algemene Ledenvergadering van 6 juli jl. Ik vind het een eer om bij te mogen dragen aan het vergroten van de toekomstbestendigheid van deze vereniging waar ik al 12 jaar lid van ben.

  Lees meer
 5. 18 juni 2021 door Communicatie 139 reacties

  Algemene Ledenvergadering 2021

  Door het bestuur is op basis van het aantal reacties van de leden de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op dinsdag 6 juli aanstaande. Tijdstip: 20:00 – 21:30 uur. De ALV is dit jaar digitaal.

  Lees meer
 6. 12 mei 2021 door Communicatie 0 reacties

  Oproep mee te doen aan een onderzoek naar digitalisering en dataficatie

  De redactie van TPC roept alle public controllers op deel te nemen aan een onderzoek naar digitalisering en dataficatie. Door als public controller aan het onderzoek mee te doen, wordt ook de opvatting vanuit de public control in het onderzoek betrokken. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zal een artikel in TPC verschijnen.

  Lees meer
 7. 19 maart 2021 door Communicatie 0 reacties

  Vacatures bij de Douane

  Beste beroepsgenoten,

  Wij ontvangen bericht dat sinds 1 januari de Douane ontvlecht van de Belastingdienst en een zelfstandig Directoraat-Generaal geworden. Mede in dat kader zijn er op Control-gebied nieuwe functies ontstaan die nu interdepartementaal zijn opengesteld. Op een later moment volgt bredere openstelling.

  Lees meer
 8. 21 januari 2021 door Communicatie 1 reactie

  Halfjaarlijkse bijeenkomst ACPR

  Het bestuur van de APCR heeft op 20 november 2020 in plaats van bijelkaar te komen op de Erasmus Universiteit, een Teams Meeting gehouden. Deze meeting werd voorgezeten door Ruud Snoeker. Het boeiende onderwerp was “Control in een netwerkomgeving”. Omdat niet iedereen aan deze bijeenkomst kon deelnemen, stellen wij de presentatie van Ruud beschikbaar voor onze leden. U vindt de presentatie in het besloten deel van de website, welke na inloggen is te bereiken.

  Lees meer
 9. 10 december 2020 door Communicatie 0 reacties

  Seminar ‘Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfondsen – 2 jaar ervaring’

  Best practices van sleutelfunctiehouders, bestuurders en toezichthouders

  IIA Nederland organiseert 13 januari 2021 van 14.00 tot 17.00 uur voor sleutelfunctiehouders, bestuurders en (interne) toezichthouders een online seminar over de Sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) bij pensioenfondsen. 13 januari is het precies twee jaar geleden dat vanuit IORPII de sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) in werking is getreden. Een mooi moment voor reflectie, dialoog en verdieping. Welke ervaringen zijn opgedaan en wat zijn good practices?

  Lees meer
 10. 2 december 2020 door Communicatie 0 reacties

  Informatie ALV deel 2

  Beste leden,

  Zoals aangekondigd splitsen we de ALV in 2 delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel. Eerder stuurden wij al de informatie over het huishoudelijke deel. Nu sturen wij de informatie voor het tweede, meer inhoudelijke, deel.

  Lees meer
Sluiten