Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten over Publicaties

RSS Feed
 1. 10 juli 2015 door Communicatie 2 reacties
  Labels:

  Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden

  Een naslagwerk over de omgang met maatschappelijk gevoelige risico's voor het openbaar bestuur.

  De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in 2010 steeds meer gebruikt wordt. Het verschijnsel wordt breed herkend onder bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, wetenschappers en journalisten, maar wordt op uiteenlopende manieren geduid. Deze publicatie geeft een uitgebreide definitie van de risico-regelreflex, die duidelijk maakt dat het gaat om de valkuil om na het bekend worden van een risico of naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die in wezen ondoordacht zijn. Zulke maatregelen kunnen de vorm hebben van wet- en regelgeving, normstelling, toezicht of voorzieningen.

  Lees meer
 2. 24 juni 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Minister Blok neemt nieuwe Governancecode woningcorporaties in ontvangst

  Huurders en gemeenten beter betrekken bij het beleid en verandering van cultuur en gedrag bij woningcorporaties. Dat zijn de belangrijkste doelen van de nieuwe Governancecode woningcorporaties. Minister Blok en vertegenwoordigers van de VNG en de Woonbond ontvingen dinsdag 23 juni 2015 de nieuwe code uit handen van Aedes-voorzitter Marc Calon en voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) Heino van Essen.

  In de code staan richtlijnen voor bestuurders en toezichthouders voor goed bestuur en toezicht. Deze zijn gebaseerd op vijf principes:

  • Waarden en normen hanteren die passen bij de maatschappelijke opdracht
  • Aanspreekbaar zijn en verantwoording afleggen
  • Geschiktheid (toets voor benoeming en permanente educatie)
  • In dialoog gaan met huurders en gemeenten
  • Risicobeheersing van activiteiten
  Lees meer
 3. 10 juni 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Rinnooy Kan: 'Bepalen betekent betalen'

  Gemeenten moeten en mogen meer bepalen. Maar dan moeten zij ook de afweging taken/middelen kunnen maken. Bepalen betekent betalen, ook dat is lokale democratie!’

  Dat is de conclusie van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten. Op verzoek van de VNG boog deze commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan zich over een nieuwe vormgeving van de gemeentelijke financiën. Een vormgeving die de (verruimde) verantwoordelijkheid van gemeenten weerspiegelt.

  Lees meer
 4. 9 juni 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Regionale verschillen in langdurige zorg

  Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren. Het is onzeker of het kabinet hierdoor een bezuiniging van € 0,5 miljard op het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken kan realiseren. Diepgaander onderzoek is nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen. Dit komt naar voren uit het rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg van de Algemene Rekenkamer.

  Lees meer
 5. 8 juni 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Publicaties De Gemeente 2020 en Staat van de gemeenten 2015

  Alle gemeenten vinden deze week de publicaties 'De Gemeente 2020' en 'De Staat van de gemeenten 2015' op de mat. Deze publicaties zijn op het VNG Jaarcongres gepresenteerd.

  Publicatie De Gemeente 2020

  De Gemeente 2020 schetst op basis van gesprekken met lokale bestuurders in alle provincies een verenigingsstrategie voor de komende jaren. Jaarlijks volgt een activiteitenagenda met concrete plannen.

  Lees meer
 6. 3 juni 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Personeelsmonitor gemeenten 2014; vergrijzing en ontgroening

  Op 1 juni is de personeelsmonitor gemeenten 2014 uitgekomen, die dit jaar alleen in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld. De trends en ontwikkelingen die de afgelopen jaren al zichtbaar waren, hebben zich ook in 2014 doorgezet.

  De gemeentelijke arbeidsmarkt zit nog steeds in een dal. Vacaturestops bemoeilijken de instroom van jonge medewerkers en de nog steeds onzekere vooruitzichten en bezuinigingen bij gemeenten maken dat mensen kiezen voor zekerheid waardoor vrijwillige uitstroom sterk is teruggelopen.

  Lees meer
 7. 1 juni 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’

  Op 13 november 2014 is het boek  ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ gepresenteerd. Dit boek is het resultaat van drie jaar onderzoek onder leiding van Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen op de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Lees meer
 8. 29 mei 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Ledenbrief VNG: Budgetten Jeugdwet en Wmo

  Aan een slepende kwestie is een eind gekomen. Het kabinet heeft besloten de voorgenomen korting op het zorgbudget van gemeenten voor dit jaar niet door te laten gaan. Daarnaast ligt er een stevige afspraak voor de toekomst: gemeenten worden niet jaarlijks geconfronteerd met onzekerheden door wat er in andere domeinen (Wlz, ZvW) gebeurt. Dit is het resultaat van een constructief overhedenoverleg op 29 mei jl. met minister-president Rutte,

  Lees meer
 9. 26 mei 2015 door Communicatie 1 reactie
  Labels:

  Bundel "Toezicht tegen het licht" verschenen

  Toezicht staat sterk in de belangstelling. Of het nu gaat om het toezicht op banken en de financiële sector, toezicht in de openbare ruimte, toezicht op ziekenhuizen en zorginstellingen, toezicht op voedsel, of toezicht op de advocatuur en het notariaat – ze waren stuk voor stuk de afgelopen tijd veel in het nieuws, en voorwerp van maatschappelijk, politiek én academisch debat.

  Lees meer
 10. 22 mei 2015 door Communicatie 2 reacties
  Labels:

  In 5 stappen naar SMART Big Data Analytics

  Veel professionals en leiders herkennen inmiddels het potentieel van Big Data. Ze weten dat ze er veel van bezitten, en dat er nog meer veel meer van beschikbaar is, maar de meesten weten nog niet wat ze er mee moeten doen. Big Data goeroe Bernard Marr beschrijft de praktische vijf stappen om te komen van niks tot slimme data analyses.

  De wereld wordt steeds slimmer. Deze evolutie is zelfs zichtbaar in de meest traditionele industrien, zoals de visserij. In plaats van - zoals vanouds - puur te vertrouwen op een kompas en ‘insider knowledge’ doorgegeven door generaties vissersfamilies, koppelt de hedendaagse visser sensoren aan vissen en worden scholen opgespoord met de meest geavanceerde GPS-systemen. Soortgelijke voorbeelden duiken op in de sport, de landbouw, de gezondheidszorg, de retail en zelfs in zoiets magisch als de liefde. Aan de basis van deze slimme revolutie staat Big Data. 

  Lees meer
Sluiten