PE-punten registreren en opleidingenagenda

PE-Regeling

De permanente educatie is van toepassing op de in het register van de vereniging opgenomen CPC-leden. De PE-verplichting geldt niet voor CPC-leden die niet meer actief zijn in het arbeidsproces en ook niet voor geassocieerde en aspirant-leden. Een CPC-lid wordt geacht om jaarlijks de behaalde studiepunten te registreren in PE-Online, uiterlijk vóór 1 maart van het jaar daarop.

Download de PE-regeling >>

Permanente educatie

De PE-regeling heeft als doel een stimulans tot motivatie te zijn voor het op peil houden van kennis en vaardigheden van de public controller. In 2014 is de regeling vereenvoudigd en sluit daarmee beter aan bij de specifieke situatie en de eigen verantwoordelijkheid van het CPC-lid van het EICPC.

Permanente educatie heeft betrekking op vakinhoudelijke kennis en persoonlijke ontwikkeling, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: 

  • gestructureerde (bij erkende opleidingsinstituten) te volgen cursussen
  • minder gestructureerde  activiteiten

Het puntensysteem is gebaseerd op (minimaal) 40 studiepunten/uren per jaar. Binnen een driejaarsframe dienen minimaal 120 studiepunten te worden behaald, er geldt geen jaarlijks minimum aantal te behalen studiepunten. Het eerste driejaarsframe betreft de periode 2014-2016.

Voor de FAQ, klik hier.

Voor de PE Regeling, klik hier.

Voor de PE-online handleiding, klik hier.

Voor vragen over de regeling mailt u aan de PE-commissie