Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Interessante links

Opleidingen


ESAA (Erasmus Universiteit)
Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit)
NBA

Beroepsverenigingen

VRC, Vereniging van Registercontrollers
Instituut van Internal Auditors (IIA)
Vide, beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren
NBA, Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants
NVRR, Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies


Overige links

Publiek verantwoorden
Overheid
Corporate Governance

Mis je een interessante link? Laat het ons weten en stuur een mail aan het het bestuurslid communicatie.

Besloten ledendeel

Lidmaatschap biedt meer:

  • toegang tot meer gegevens in het ledenregister
  • de mogelijkheid om eigen gegevens up to date te houden
  • inzage in specifieke informatie en vergaderstukken en mogelijkheid om stukken te downloaden
  • korting op de toegangsprijs van activiteiten (ook die van sommige andere organisaties)
  • facilitering van werkgroepen die gevormd worden op initiatief van meerdere leden
  • benoembaarheid in bestuur en commissies
  • medezeggenschap
Sluiten