Commissies

Commissie permanente educatie

De commissie permanente educatie heeft als taak het bestuur te adviseren over de toepassing en de uitvoering van de regeling permanente educatie (PE-regeling).

Aandachtsvelden zijn:

 • controle op de jaarlijkse registratie op basis van de PE-regeling
 • instandhouding en de verbetering van het systeem van permanente educatie door jaarlijkse advisering aan het bestuur

Leden:

 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC
 • N. (Klaas) den Oudsten CPC
 • Drs. M.G.C. (Marc) Vreeburg CPC

Contact: pe@eicpc.nl

 

Vaktechnische commissie

De vaktechnische commissie heeft als taak het bestuur van de vereniging te adviseren op de ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van de opleiding public controlling en de professionaliteit van de public controller.
Aandachtsvelden zijn:

 • het curriculum public controlling dat betrekking heeft op het competentieprofiel van de public controller en de inhoud, studiebelasting en eindtermen van de postdoctorale opleiding public controlling,
 • de accreditatie van de postdoctorale opeidingen tot public controller.

Leden:

 • drs. C. (Carl) L. Berg, voorzitter
 • drs. E. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
   

Communicatie en media
De werkgroep communicatie en media heeft als taak de vereniging als platform van public controlling te ondersteunen op het terrein van de communicatie en media. Een belangrijk medium zijn de websites van de vereniging. De werkzaamheden van de werkgroep communicatie en media zijn nu vooral gericht op het herontwerp, het beheer en het onderhoud van de websites van de vereniging. Dit is nu door de vereniging in eigen beheer genomen.

Leden: