Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Lid Worden

Lidmaatschap

EICPC kent o.a. gecertificeerde leden, aspirant-leden en geassocieerde leden. Alle leden hebben toegang tot het Tijdschrift en Platform voor Public Governance, Audit en Control (TPC). Leden hebben toegang tot de besloten delen van de website en betalen gereduceerde tarieven voor activiteiten, ook activiteiten van sommige andere verenigingen.

Insturen van het aanmeldfomulier impliceert instemming met de statuten en reglementen.

Abonnementsmogelijkheden op TPC los van lidmaatschap: op aanvraag via info@EICPC.nl

Soorten lidmaatschap

Gecertificeerd lidmaatschap

Inschrijving in het register vereist het met goed gevolg afgerond hebben van een door de vereniging geaccrediteerde postacademische opleiding tot public controller. Geregistreerde public controllers mogen de titel 'Certified Public Controller' voeren. De contributie bedraagt met ingang van 2020 €210,- per jaar. Dien met het aanmeldformulier een pasfoto en een bewijs van succesvolle afronding van een CPC-opleiding in.
Download direct het aanmeldformulier CPC lid

Aspirant lidmaatschap

Inschrijving als aspirant lid is mogelijk voor wie de CPC-opleiding volgt. Inschrijving wordt in sommige gevallen gedaan door de opleiding. Vraag dat daar na! De contributie bedraagt €100,- per jaar. 
Download direct het aanmeldformulier Aspirant lid

Geassocieerd lidmaatschap

Inschrijving als geassocieerd lid is mogelijk voor iedereen die affiniteit heeft met Public Controlling. De contributie bedraagt €130,- per jaar.
Download direct het aanmeldformulier Geassocieerd lid

Opzeggen

Beëindiging van lidmaatschap vereist schriftelijke opzegging met het uitschrijfformulier. Klik hier om het uitschrijfformulier te downloaden.

Het lidmaatschap kan worden opgezegd tegen het eind van het kalenderjaar. In lijn met het Verenigingsrecht geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging per 1 januari vereist dus opzegging vóór 1 december. Je ontvangt een bevestiging.

Stuur het uitschrijfformulier per e-mail naar info@eicpc.nl of per post naar EICPC, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk.

Sluiten