Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Raden van tucht en beroep

De raden van tucht en beroep zijn ingesteld in de ALV van 24 juni 2013. De Raad van Tucht is belast met het toetsen van het handelen van de leden aan de gedragscode. De Raad van Beroep is het hoogste orgaan in het tuchtrecht van EICPC en toetst de beslissingen van de Raad van Tucht.

Beide raden handelen volgens het Reglement Tucht- en Beroepsrecht en zijn bereikbaar via info@EICPC.nl.

Sluiten