Raden van tucht en beroep

Raden van tucht en beroep

De raden van tucht en beroep zijn ingesteld in de ALV van 24 juni 2013. De Raad van Tucht is belast met het toetsen van het handelen van de leden aan de gedragscode. De Raad van Beroep is het hoogste orgaan in het tuchtrecht van het EICPC en toetst de beslissingen van de Raad van Tucht.

Beide raden handelen volgens het Reglement Tucht- en Beroepsrecht.

Leden Raad van Tucht:

  • prof. dr. A. Lodder (voorzitter)
  • Vacature (vice-voorzitter)
  • C. (Cees) Zwinkels MPC CPC
  • M.I. (Mark) Somers Msc CPC
  • B. (Bauke) Zoodsma MPC CPC

Leden Raad van Beroep:

  • Vacature (voorzitter)
  • W.J. (Co) de Vries MPC CPC
  • G.W. (Geriit-Wim) Gerritsen MPC CPC