Vacature secretaris EICPC

Vanwege het vertrek van de secretaris is in het bestuur van het EICPC deze functie vacant.
 
Het EICPC biedt haar leden een platform voor public controlling, een platform voor kwaliteit en professionalisering van het vakgebied van public controlling en hun beroepsbeoefenaren. De vereniging is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 360 leden, waarvan 275 in het beroepsregister zijn opgenomen.
 
Het EICPC bestuur groeit uit naar een vijfkoppig bestuur: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Voor alle bestuursleden geldt dat het CPC-leden zijn en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging.

Kandidaten kunnen zich (op voordracht van vijf CPC-leden) tot uiterlijk dinsdag 13 juni 2016 schriftelijk melden bij het bestuur (voorzitter@eicpc.nl).

Terug naar het overzicht