Terugblik Jaarcongres 2016

Jaarcongres EICPC een succes!

Het op 14 april jl gehouden jaarcongres van het EICPC was een succes. Meer dan zeventig vakgenoten luisterden naar de boeiende presentaties van de de inleiders over de dilemma’s van de controller. Vaak leiden deze inleidingen tot discussie, waaraan door de deelnemers driftig werd  meegedaan. Het is verhelderend te horen hoe vanuit  verschillende invalshoeken tegen dit vraagstuk  wordt aangekeken. De dilemma’s werden bekeken met een filosofische bril. Daarnaast werd vanuit de organisatiecultuur het begrip dilemma belicht en werd aangegeven welke ontwikkelingen in de ICT onvermijdelijk tot nieuwe dilemma’s zullen leiden. Het congres werd afgesloten met persoonlijke ervaringen met dilemma’s. Het publiek kreeg tips mee hoe met dilemma’s om te gaan. De dag werd afgesloten met de constatering door de dagvoorzitter dat dilemma’s drie kernbegrippen raken: integriteit, professionaliteit en vertrouwen.   

Klik hier om de presentaties te dowloaden (hiervoor moet je ingelogd zijn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 6 april 2017 is het volgende EICPC jaarcongres over innovatie in de  publieke sector.

Terug naar het overzicht