Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten per auteur

RSS Feed
 1. 22 mei 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  In 5 stappen naar SMART Big Data Analytics

  Veel professionals en leiders herkennen inmiddels het potentieel van Big Data. Ze weten dat ze er veel van bezitten, en dat er nog meer veel meer van beschikbaar is, maar de meesten weten nog niet wat ze er mee moeten doen. Big Data goeroe Bernard Marr beschrijft de praktische vijf stappen om te komen van niks tot slimme data analyses.

  De wereld wordt steeds slimmer. Deze evolutie is zelfs zichtbaar in de meest traditionele industrien, zoals de visserij. In plaats van - zoals vanouds - puur te vertrouwen op een kompas en ‘insider knowledge’ doorgegeven door generaties vissersfamilies, koppelt de hedendaagse visser sensoren aan vissen en worden scholen opgespoord met de meest geavanceerde GPS-systemen. Soortgelijke voorbeelden duiken op in de sport, de landbouw, de gezondheidszorg, de retail en zelfs in zoiets magisch als de liefde. Aan de basis van deze slimme revolutie staat Big Data. 

  Lees meer
 2. 20 mei 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Corporaties niet klaar voor waarderen op marktwaarde

  Meer dan de helft van alle corporaties (55 procent) twijfelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar basisgegevens. Zij zijn hierdoor nog niet in staat hun woningbezit te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Deze waardering is vanaf 2016 verplicht en is verankerd in de nieuwe Woningwet. Corporaties zijn echter wel druk bezig met een inhaalslag en zien de noodzaak van een nieuwe waarderingsmethode in, zo blijkt uit onderzoek van CorporatieNL en KPMG onder Nederlandse woningcorporaties.

  Lees meer
 3. 8 mei 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Wat betekent de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties?

  Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden. Wat betekent dat voor woningcorporaties?

  Lees meer
 4. 7 april 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  De Staat als aandeelhouder

  Het beleid voor het beheer van staatsdeelnemingen gaat uit van het zogeheten ‘actief aandeelhouderschap’. Publiek belang en het beheer van maatschappelijk vermogen staan in dit beleid centraal. De randvoorwaarden voor dit beleid zijn echter niet altijd ingevuld. Hierdoor is de invloed op de bedrijven kleiner dan het kabinet nastreeft. Dit komt naar voren uit ons rapport De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen.

  Lees meer
 5. 2 april 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Rekenkamer: Kritiek op 'ontoegankelijke en eenzijdige' open data

  De Rijksoverheid deelt steeds meer en vaker open data op internet. President Saskia Stuiveling van de Algemene Rekenkamer geeft aan dat er sprake is van een opmars. Tegelijkertijd is er ook flinke kritiek op de toegankelijkheid en de diversiteit in de data. 

  Lees meer
 6. 24 maart 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Overheid vertegenwoordigt 54 miljard in aandelen

  De overheid is een van de grootste aandelenbeleggers in Nederland. In eerste instantie opgebouwd vanuit publiek belang, zijn de aandelenportefeuilles van lokale overheden anno 2015 versnipperd en bevatten deze veel onbenutte waarde. Volgens onderzoek van Boer & Croon Corporate Finance lopen de overheden soms onnodig risico en ligt het risico hoger dan verwacht.

  Lees meer
 7. 20 maart 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Pleidooi voor minder gemeenten met meer autonomie

  Om de decentralisaties zorg, jeugd en werk te laten slagen, moet het aantal gemeenten drastisch worden verminderd. Gemeenten moeten meer autonomie en een sterker eigen belastinggebied krijgen.

  Lees meer
 8. 11 maart 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  CPB: Grondprijzen bedrijventerreinen grensregio’s fors hoger

  De grondprijzen van bedrijventerreinen in grensregio’s zijn aanzienlijk hoger dan buiten de landsgrens, vooral in Duitsland. Toch zijn die verschillen geen groot probleem voor het vestigingsklimaat in de grensregio’s. De prijzen verlagen is dan ook nauwelijks effectief. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB).

  Lees meer
 9. 2 maart 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Evaluatie gemeentelijke inkoop jeugdhulp 2014

  Hoe kochten gemeenten in 2014 alle jeugdhulp in? De VNG Subcommissie Jeugd liet deze nieuwe taak evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de belangrijkste keuzes, ervaringen en leerpunten én in de kritische succesfactoren voor een geslaagd inkoopproces.

  Lees meer
 10. 17 februari 2015 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Managementtrends in 2015

  Ook in 2015 zullen veel gesprekken in de boardrooms gaan over onderwerpen als goed bestuur, risico’s en kansen voor de organisatie, compliance met wetgeving, de wensen van belangrijke stakeholders, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eigenlijk draait het allemaal om de vraag: hoe gaan we om met alle ontwikkelingen in onze omgeving die het succes van onze organisatie kunnen beïnvloeden en hoe zorgen we ervoor

  Lees meer
Sluiten