Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten per auteur

RSS Feed
 1. 22 februari 2019 door Communicatie 15 reacties
  Labels:

  Doelgericht risicomanagement; Een andere kijk op risicomanagement en control

  Primo Nederland, het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en de beroepsvereniging voor public controllers, EICPC, organiseren op dinsdag 21 mei een discussiebijeenkomst bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad:

  Lees meer
 2. 30 januari 2019 door Communicatie 4421 reacties
  Labels:

  Meld u aan voor het EICPC congres 2019!

  Jaarcongres Public Controlling

  onder auspiciën van het EICPC

  Gedragsbeïnvloeding en besluitvorming in publiek maatschappelijke organisaties

  Lees meer
 3. 29 november 2018 door Communicatie 174 reacties
  Labels:

  Vacature Concerncontroller Gemeente Molenlanden

  Op weg naar Molenlanden

  Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk. Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom.

  Lees meer
 4. 29 augustus 2018 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Jaarcongres NBA | Dag van De Financial

  In bedrijfsleven en maatschappij zijn de normen van morgen, andere dan vandaag. Op de Dag van De Financial houdt de NBA met u de vinger aan de pols. Dit jaar met keynote speaker Andrew Fastow, ex-cfo van Enron, over de dunne lijn tussen het volgen van de regels en onethisch gedrag.

  Lees meer
 5. 23 juli 2018 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Zijlstra PE programma

  PE Verplichting 

  Certified Public Controllers hebben twee jaar na de beëindiging van hun studie een verplichting tot permanente educatie (PE): een verplichting om in drie jaar 120 punten (uren) aan relevant onderwijs te besteden. Het Zijlstra

  Lees meer
 6. 30 juni 2018 door Communicatie 0 reacties

  Algemene ledenvergadering EICPC vrijdag 15 juni 2018

  Op vrijdag 15 juni 2018 vond in het prachtige stadhuis van Haarlem de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het  EICPC plaats. Een evenement dat -kijkend naar de opkomst van het aantal leden in voorgaande jaren- eerder meer als een verplichting aanvoelt dan als een hoogtepunt in het verenigingsjaar. Bij de voorbereiding heeft het bestuur nagedacht over mogelijkheden daarin verandering te brengen. De ALV bevat verplichte elementen en moet daarnaast

  Lees meer
 7. 30 juni 2018 door Communicatie 1 reactie

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Als professionele controller kan het je niet ontgaan zijn; 25 mei 2018, het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Per die datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG betekent een flinke verzwaring van de regels waaraan organisaties moeten voldoen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. En die AVG geldt ook voor het EICPC.

  Lees meer
 8. 30 juni 2018 door Communicatie 2 reacties

  EICPC vertegenwoordigd in de Programmaraad VRC Finance Academy

  Permanente educatie en vaktechniek is een van de speerpunten van het beleid van het EICPC. Dat komt tot uiting in het jaarlijkse congres en door het oprichten van een boardroomcommissie die rond de ALV van 2018 een mooi programma heeft samengesteld.

  Lees meer
 9. 7 mei 2018 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Zomer-minicongres + ALV EICPC, 15 juni 2018!

  Zomer-minicongres EICPC “hoe blijf je als controller effectief richting 2020” + Algemene Ledenvergadering EICPC

   

  Waarom dit zomer-minicongres?

  De publieke sector verandert snel en daarmee ook de eisen die gesteld worden aan de controller. De controller van nu heeft te maken met ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken met veel actoren, hybride samenwerkingsverbanden en veel technologische  veranderingen, die invloed hebben op werkwijzen en werkterrein van de controller.

  Lees meer
Sluiten