Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten per auteur

RSS Feed
 1. 2 april 2020 door Communicatie 0 reacties

  EICPC en Corona, update 2 april

  Beste leden en andere lezers,

  Iedereen begint op zijn of haar manier langzaam te wennen aan de bijzondere situatie waarin we zitten en waarin we werken op afstand, zorgen voor onze ouderen en als ouder/verzorger ook onderwijzer(es) zijn. In Nederland zitten we in de derde week van de coronacrisis en hij is voorlopig nog niet afgelopen, zeker wereldwijd niet. Hij zal ons behalve veel leed ook veel stof tot nadenken geven, op ons vakgebied en in de wereldpolitiek.

  Lees meer
 2. 13 maart 2020 door Communicatie 0 reacties

  Maatregelen inzake Coronavirus COVID-19

  Met betrekking tot haar events volgt EICPC de richtlijnen van de overheid en van de RIVM.

  Op dit moment betekent dit dat de geplande evenementen doorgang blijven vinden, met inachtneming van de geadviseerde sociale omgangsvormen en persoonlijke hygiënische maatregelen.

  Lees meer
 3. 13 februari 2020 door Communicatie 0 reacties

  Uitnodiging Jaarcongres EICPC 2020 op 14 mei in Utrecht

  Op 14 mei a.s. vindt het EICPC Jaarcongres 'de invloed van ICT op het werk van de public controller' plaats in Paushuize in Utrecht.


  U kunt tal van lezingen en workshops bijwonen die u meer duidelijkheid verschaffen over de centrale vraag 'wat kan en/of moet de controller met de nieuwe mogelijkheden die IT biedt'.

  Lees meer
 4. 3 december 2019 door Communicatie 0 reacties

  Vooraankondiging EICPC Jaarcongres 2020; 14 mei 2020

  EICPC vooraankondiging congres 2020

  Klik op de afbeelding om de flyer te bekijken.

  Lees meer
 5. 8 november 2019 door Communicatie 0 reacties

  Sdu draagt TPC over aan EICPC!

  De abonnees van TPC (Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control) vonden gisteren, 7-11-19, een brief van Sdu op hun deurmat over de overdracht van TPC aan EICPC. Die overdracht vindt plaats in het kader van de jarenlange goede samenwerking tussen Sdu en EICPC. Als EICPC zijn we erg blij met de mogelijkheden die deze overdracht ons biedt! Het december nummer (Jaargang 17, nummer 6) bevat meer informatie over onze ambitieuze plannen.

  Lees meer
 6. 28 augustus 2019 door Communicatie 0 reacties

  Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019

  Op vrijdag 14 juni 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze vergadering verliep positief. De vergadering verleende het bestuur décharge over het gevoerde algemeen en financieel beleid van afgelopen jaar 2018. De kascommissie was positief over de wijze waarop de financiën door de penningmeester werden verantwoord. De herziene begroting 2019 en de begroting 2020 werden aangenomen waarmee extra geld voor communicatie & PR (zowel beleidsontwikkeling als uitvoering) is vrijgemaakt. Door het bestuur is toegezegd dat er in de volgende ALV een uitgewerkt communicatieplan wordt gepresenteerd.

  Lees meer
 7. 28 augustus 2019 door Communicatie 0 reacties

  Terugblik op Jaarcongres EICPC: 16 mei 2019

  Op 16 mei jl. vond weer het jaarcongres van EICPC plaats. Ditmaal in het prachtige Paushuize te Utrecht. Een monumentaal pand, gebouwd door Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die het huis vanaf 1517 liet bouwen maar nooit heeft kunnen bewonen. Meer dan 90 deelnemers bogen zich deze dag over het thema gedragsbeïnvloeding en besluitvorming in publiek-maatschappelijke organisaties.

  Lees meer
 8. 28 augustus 2019 door Communicatie 0 reacties

  Zomer-minicongres gehouden op 14 juni 2019

  Op vrijdag 14 juni 2019 werd het zomer-minicongres georganiseerd door de Boardroomcommissie. Het werd een inspirerende middag met een gastvrije ontvangst bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  Lees meer
 9. 16 mei 2019 door Communicatie 0 reacties
  Labels:

  Algemene ledenvergadering en zomer minicongres op 14 juni 2019

  Vrijdag 14 juni 2019 is het weer zover. De innovatie van 2018 wordt in 2019 omgezet naar een traditie.Ook dit jaar wordt de ALV vooraf gegaan door het zomerminicongres. Deze keer in het teken van Lerend Vermogen

  Dit jaar zijn er 3 presentaties in het kader van lerend vermogen (hoe kom je tot verandering; de filosofische kant), innovatieve cultuur en het realiseren van die innovatie (faciliteren van de lerende organisatie – hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk verandering kan plaatsvinden)

  Lees meer
 10. 28 februari 2019 door Communicatie 177 reacties
  Labels:

  CIGAR Conferentie 13 en 14 juni 2019

  Op donderdag 13 en vrijdag 14 juni a.s. vindt op de Vrije Universiteit Amsterdam het 17e tweejaarlijkse congres van het Comparative International Accounting Research (CIGAR) netwerk plaats. Naar verwachting rond de 150 deelnemers, afkomstig uit alle continenten, zullen zich dan buigen over het thema Alternative views on Public Sector Accounting and Financial Management.

  Lees meer
Sluiten