Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten per auteur

RSS Feed
 1. 30 april 2020 door Communicatie 0 reacties

  PE-taakstelling verlaagd wegens coronacrisis

  De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de maatschappelijke bewegingsvrijheid en daarom ook voor Permanente Educatie door contacturen. Daarom heeft het bestuur van de EICPC op advies van de PE-commissie het volgende besloten:

  Lees meer
 2. 2 april 2020 door Communicatie 0 reacties

  EICPC jaarcongres 2020 update

  Het EICPC volgt de door het RIVM geadviseerde coronamaatregelen van de regering. Het jaarcongres op 14 mei kan vanwege die maatregelen niet door gaan en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. Meer informatie volgt later.

  Lees meer
 3. 2 april 2020 door Communicatie 0 reacties

  EICPC en Corona, update 2 april

  Beste leden en andere lezers,

  Iedereen begint op zijn of haar manier langzaam te wennen aan de bijzondere situatie waarin we zitten en waarin we werken op afstand, zorgen voor onze ouderen en als ouder/verzorger ook onderwijzer(es) zijn. In Nederland zitten we in de derde week van de coronacrisis en hij is voorlopig nog niet afgelopen, zeker wereldwijd niet. Hij zal ons behalve veel leed ook veel stof tot nadenken geven, op ons vakgebied en in de wereldpolitiek.

  Lees meer
 4. 13 maart 2020 door Communicatie 5 reacties

  Maatregelen inzake Coronavirus COVID-19

  Met betrekking tot haar events volgt EICPC de richtlijnen van de overheid en van de RIVM.

  Op dit moment betekent dit dat de geplande evenementen doorgang blijven vinden, met inachtneming van de geadviseerde sociale omgangsvormen en persoonlijke hygiënische maatregelen.

  Lees meer
 5. 13 februari 2020 door Communicatie 5 reacties

  Uitnodiging Jaarcongres EICPC 2020 op 14 mei in Utrecht

  Op 14 mei a.s. vindt het EICPC Jaarcongres 'de invloed van ICT op het werk van de public controller' plaats in Paushuize in Utrecht.


  U kunt tal van lezingen en workshops bijwonen die u meer duidelijkheid verschaffen over de centrale vraag 'wat kan en/of moet de controller met de nieuwe mogelijkheden die IT biedt'.

  Lees meer
 6. 3 december 2019 door Communicatie 5 reacties

  Vooraankondiging EICPC Jaarcongres 2020; 14 mei 2020

  EICPC vooraankondiging congres 2020

  Klik op de afbeelding om de flyer te bekijken.

  Lees meer
 7. 8 november 2019 door Communicatie 6 reacties

  Sdu draagt TPC over aan EICPC!

  De abonnees van TPC (Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control) vonden gisteren, 7-11-19, een brief van Sdu op hun deurmat over de overdracht van TPC aan EICPC. Die overdracht vindt plaats in het kader van de jarenlange goede samenwerking tussen Sdu en EICPC. Als EICPC zijn we erg blij met de mogelijkheden die deze overdracht ons biedt! Het december nummer (Jaargang 17, nummer 6) bevat meer informatie over onze ambitieuze plannen.

  Lees meer
 8. 28 augustus 2019 door Communicatie 7 reacties

  Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019

  Op vrijdag 14 juni 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze vergadering verliep positief. De vergadering verleende het bestuur décharge over het gevoerde algemeen en financieel beleid van afgelopen jaar 2018. De kascommissie was positief over de wijze waarop de financiën door de penningmeester werden verantwoord. De herziene begroting 2019 en de begroting 2020 werden aangenomen waarmee extra geld voor communicatie & PR (zowel beleidsontwikkeling als uitvoering) is vrijgemaakt. Door het bestuur is toegezegd dat er in de volgende ALV een uitgewerkt communicatieplan wordt gepresenteerd.

  Lees meer
 9. 28 augustus 2019 door Communicatie 6 reacties

  Terugblik op Jaarcongres EICPC: 16 mei 2019

  Op 16 mei jl. vond weer het jaarcongres van EICPC plaats. Ditmaal in het prachtige Paushuize te Utrecht. Een monumentaal pand, gebouwd door Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die het huis vanaf 1517 liet bouwen maar nooit heeft kunnen bewonen. Meer dan 90 deelnemers bogen zich deze dag over het thema gedragsbeïnvloeding en besluitvorming in publiek-maatschappelijke organisaties.

  Lees meer
 10. 28 augustus 2019 door Communicatie 10 reacties

  Zomer-minicongres gehouden op 14 juni 2019

  Op vrijdag 14 juni 2019 werd het zomer-minicongres georganiseerd door de Boardroomcommissie. Het werd een inspirerende middag met een gastvrije ontvangst bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  Lees meer
Sluiten