Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

Berichten per auteur

RSS Feed
 1. 21 januari 2021 door Communicatie 0 reacties

  Halfjaarlijkse bijeenkomst ACPR

  Het bestuur van de APCR heeft op 20 november 2020 in plaats van bijelkaar te komen op de Erasmus Universiteit, een Teams Meeting gehouden. Deze meeting werd voorgezeten door Ruud Snoeker. Het boeiende onderwerp was “Control in een netwerkomgeving”. Omdat niet iedereen aan deze bijeenkomst kon deelnemen, stellen wij de presentatie van Ruud beschikbaar voor onze leden. U vindt de presentatie in het besloten deel van de website, welke na inloggen is te bereiken.

  Lees meer
 2. 10 december 2020 door Communicatie 0 reacties

  Seminar ‘Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfondsen – 2 jaar ervaring’

  Best practices van sleutelfunctiehouders, bestuurders en toezichthouders

  IIA Nederland organiseert 13 januari 2021 van 14.00 tot 17.00 uur voor sleutelfunctiehouders, bestuurders en (interne) toezichthouders een online seminar over de Sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) bij pensioenfondsen. 13 januari is het precies twee jaar geleden dat vanuit IORPII de sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) in werking is getreden. Een mooi moment voor reflectie, dialoog en verdieping. Welke ervaringen zijn opgedaan en wat zijn good practices?

  Lees meer
 3. 2 december 2020 door Communicatie 0 reacties

  Informatie ALV deel 2

  Beste leden,

  Zoals aangekondigd splitsen we de ALV in 2 delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel. Eerder stuurden wij al de informatie over het huishoudelijke deel. Nu sturen wij de informatie voor het tweede, meer inhoudelijke, deel.

  Lees meer
 4. 16 november 2020 door Communicatie 0 reacties

  Informatie ALV

  Beste leden,

  De stukken voor het “huishoudelijk deel” staan sinds 16 november in het besloten deel op de website.

  Eerder gaven wij aan voor de stukken een reactietermijn te stellen van 14 dagen. Dus reacties van jullie kant kunnen tot en met 1 december worden ingediend via info@eicpc.nl onder vermelding van ALV – deel 1.
  Afhankelijk van aantal reacties is door het bestuur de volgende werkwijze vastgesteld:

  Lees meer
 5. 3 november 2020 door Communicatie 0 reacties

  Algemene Ledenvergadering najaar 2020

  Beste leden,

  Eerder kondigden wij aan dat de ALV gehouden zou worden op 5 november a.s. Bij de berichtgeving over die datum hielden wij nog rekening met de mogelijkheid om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Met alle door de regering afgekondigde lockdown-maatregelen om het corona-virus te beteugelen, is voor iedereen duidelijk dat een fysieke bijeenkomst niet haalbaar is.

  Lees meer
 6. 24 juli 2020 door Communicatie 0 reacties

  Nieuwsbrief EICPC, Juli 2020

  Coronacrisis en EICPC

  Het bestuur heeft eerder vanwege de corona-pandemie en de intelligente lockdown in Nederland besloten om alle bijeenkomsten onder haar verantwoordelijkheid (zoals vergaderingen met commissies) op te schorten en geplande grotere bijeenkomsten uit te stellen. Dat gold in ieder geval voor het congres dat op 14 mei zou plaatsvinden en de Algemene Ledenvergadering die voor 11 juni jl. gepland stond.

  Lees meer
 7. 24 juli 2020 door Communicatie 0 reacties

  Congres in het voorjaar 2021!

  Het congres stond oorspronkelijk gepland op 14 mei jl. Door de corona-maatregelen (lockdown) werd door het bestuur, in overleg met de congrescommissie besloten, om het congres op te schorten. In de afgelopen maanden heeft de congrescommissie allerlei opties bekeken om het congres toch in 2020 te organiseren. Er is zelfs overwogen om het congres volledig digitaal te organiseren. Door de aanhoudend onzekerheid over het corona-virus, de geldende beperkende maatregelen (anderhalve meter), de vraag of een digitaal congres van een hele dag wel voldoende

  Lees meer
 8. 10 mei 2020 door Communicatie 0 reacties

  EICPC en Corona, update 3, mei

  EICPC-congres en Algemene LedenVergadering uitgesteld tot het najaar, PE-verplichtingen versoepeld

  Hierbij een toelichting:

  Beste leden en andere lezers,

  Tijdens de persconferentie van 6 mei jl. kondigde premier Rutte een voorzichtige versoepeling aan van de corona-maatregelen op korte en wat langere termijn. Onze bewegingsvrijheid wordt weer (wat) groter. In de woorden van de

  Lees meer
 9. 30 april 2020 door Communicatie 0 reacties

  PE-taakstelling verlaagd wegens coronacrisis

  De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de maatschappelijke bewegingsvrijheid en daarom ook voor Permanente Educatie door contacturen. Daarom heeft het bestuur van de EICPC op advies van de PE-commissie het volgende besloten:

  Lees meer
 10. 2 april 2020 door Communicatie 0 reacties

  EICPC jaarcongres 2020 update

  Het EICPC volgt de door het RIVM geadviseerde coronamaatregelen van de regering. Het jaarcongres op 14 mei kan vanwege die maatregelen niet door gaan en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. Meer informatie volgt later.

  Lees meer
Sluiten