Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Algemene ledenvergadering EICPC vrijdag 15 juni 2018

Algemene ledenvergadering EICPC vrijdag 15 juni 2018

30 juni 2018 door Communicatie 1 reactie

Op vrijdag 15 juni 2018 vond in het prachtige stadhuis van Haarlem de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het  EICPC plaats. Een evenement dat -kijkend naar de opkomst van het aantal leden in voorgaande jaren- eerder meer als een verplichting aanvoelt dan als een hoogtepunt in het verenigingsjaar. Bij de voorbereiding heeft het bestuur nagedacht over mogelijkheden daarin verandering te brengen. De ALV bevat verplichte elementen en moet daarnaast

Op vrijdag 15 juni 2018 vond in het prachtige stadhuis van Haarlem de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het  EICPC plaats. Een evenement dat -kijkend naar de opkomst van het aantal leden in voorgaande jaren- eerder meer als een verplichting aanvoelt dan als een hoogtepunt in het verenigingsjaar. Bij de voorbereiding heeft het bestuur nagedacht over mogelijkheden daarin verandering te brengen. De ALV bevat verplichte elementen en moet daarnaast inspirerend zijn. Met dit als uitgangspunt heeft het bestuur de leden van de boardroomcommissie gevraagd of zij voorafgaand aan de ALV een bijeenkomst wilden organiseren die de leden vakinhoudelijk kon inspireren. De boardroomcommissie verraste de leden met de organisatie van een zomer-minicongres met als thema “Hoe blijf ik als controller effectief¨.

De inleiding werd verzorgd door Tjerk Budding (opleidingsdirecteur CPC-opleiding van het Zijlstra Center van de VU) aan de hand van de nieuwste inzichten rond het “three line of defence model” en de rol van de controller daarin. Met een actuele, nieuwe definitie voor de public controller (boekpresentatie november 2018), het inzicht dat het defence-model niet werkt als iedereen zich achter zijn eigen defence-line verschuilt en een nieuw perspectief op waar we ons eigenlijk tegen verdedigen. Daarbij kwam de vraag op waartegen we ons dan eigenlijk (zouden) moeten verdedigen? Want zijn risico’s en kansen niet 2 zijden van dezelfde medaille?

Na de inleiding werden de deelnemers in drie korte pitches op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. Frank van Kommer (partner bij PWC) liet ons het nieuwe COSO-model zien en verbaasde met zijn stelling dat dit nieuwe model eigenlijk al weer verouderd is. Zo snel gaan de ontwikkelingen. Frank ging verder in op de consequenties van de digitalisering van de maatschappij en de invloed die digitalisering  heeft voor ons vakgebied. Iedereen weet dat er belangrijke veranderingen op stapel staan, maar zijn we er ook echt klaar voor? Jeroen van Spijk -ex-wethouder van onder meer de gemeente Haarlem- verschafte ons aan de hand van een aantal lessen uit de praktijk inzicht in de manier waarop de tweede lijn de eerste lijn kan ondersteunen. Jeroen onderstreepte het belang van het three-line of defence model. Robert Vos van het Ministerie van Financiën maakte ons duidelijk hoe we meer zuurstof in het systeem kunnen blazen ofwel hoe we met minder regels toe kunnen en toch in control kunnen blijven. Het denkmodel is dat binnen de lines of defence wordt samengewerkt waarbij al aan de voorkant van een proces systeemcontroles worden ingebouwd. Doel is om alleen datgene te controleren dat ook echt gecontroleerd moet worden in het kader van de rechtmatigheid.
Alle vier de presentaties raakten aan actuele onderwerpen voor de controller. De leden van de EICPC werden uitgedaagd om mee te denken over een duidelijke(r) en explicieter positionering van de public controller in het three line of defence-model waarbij ook de vraag werd opgeworpen of het niet tijd is te komen tot een herontwerp van het model. De vier presentaties zorgden voor levendige discussies en aan het eind van de middag stonden alle aanwezigen weer op scherp als het gaat om ontwikkelingen die het beroep van de public controller beïnvloeden en interessant maken.

Na het zomer-mini-congres was het tijd voor de ALV. Deze was kort, krachtig en inspirerend omdat er vanuit de leden goede inbreng was en positief-kritische vragen gesteld werden. Voor de behandelde stukken wordt verwezen naar het voor leden van EICPC toegankelijke deel van de website.

Het bestuur is décharge verleend voor het over 2017 gevoerde algemeen en financieel beleid. Met meerderheid van stemmen werd op voorstel van een van de leden besloten om de contributie niet in 2 stappen (voorstel bestuur) maar direct in 1 stap te verhogen naar € 200,-- per jaar ingaande 2019. 

Voor het bestuur is voor het komende verenigingsjaar als opdracht geformuleerd goed te kijken naar de manier waarop we het fundament van onze vereniging verder kunnen verstevigen door meer leden te werven en leden nog beter aan de vereniging te binden. Daarnaast dient het bestuur de financiële positie van de vereniging diepgaander te analyseren (relatie eigen vermogen, hoogte contributie, ontwikkeling activiteiten en ledenaantal). In die analyse dient ook gekeken te worden naar de verschillen in contributie voor de verschillende categorieën leden.

Als afsluiting was er een gezellige borrel met muzikale omlijsting in –zoals al gememoreerd- prachtige stadhuis van Haarlem. Met dank aan de boardroomcommissie is door de combinatie van een zomer-mini-congres en de ALV een “verplicht” nummer ineens veranderd in een inspirerende bijeenkomst.

Het bestuur kijkt al uit naar volgend jaar en droomt van een verdrievoudigde opkomst van de leden.

Klik hier om de presentatie "de verandere rol van de controller" te downloaden. (hiervoor moet je ingelogd zijn)

Klik hier om de presentatie "zuurstof in het systeem" te downloaden. (hiervoor moet je ingelogd zijn)

Reacties

  1. cégeladás közvetítő cégeladás közvetítő Schreef op 16 december 2023 om 15:08:10

    A cégeladás megbízás típusok magukban foglalják, hogy az eladó cégek tulajdonosait mapartners tranzakciós tanácsadással segítik.

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten