Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Informatie ALV deel 2

Informatie ALV deel 2

2 december 2020 door Communicatie 0 reacties

Beste leden,

Zoals aangekondigd splitsen we de ALV in 2 delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel. Eerder stuurden wij al de informatie over het huishoudelijke deel. Nu sturen wij de informatie voor het tweede, meer inhoudelijke, deel.

Beste leden,

Zoals aangekondigd splitsen we de ALV in 2 delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel. Eerder stuurden wij al de informatie over het huishoudelijke deel. Nu sturen wij de informatie voor het tweede, meer inhoudelijke, deel.

Het meer inhoudelijke deel van de ALV betreft een notitie over missie en visie en daaruit voortvloeiende communicatie. In de laatste ALV (2019) werd het bestuur gevraagd een communicatieplan op te stellen. We pakten deze uitdaging als bestuur in nieuwe samenstelling aan. Doelstelling was om plan te presenteren/bespreken in ALV van juni 2020. Inmiddels is de tijd verder, zat Corona ons in de weg en bestaat het bestuur uit 3 personen. Niettemin willen we graag met het communicatieplan door. Het communicatieplan is haast te beschouwen als een visieplan. Met dit visieplan willen we de komende jaren richting geven aan de vereniging. Daarbij willen we onze vereniging ook maatschappelijk meer positioneren. Daar hebben we de leden hard bij nodig.

Een concept van het communicatie-/visieplan is eerder met een afvaardiging van de klankbordgroep besproken. Voor bespreking met de leden stellen we nu vanwege de corona-maatregelen een digitale sessie voor. Vanzelfsprekend willen wij over dit document in gesprek met de leden. Op basis van schriftelijke reacties dan wel de behoefte bij de leden om het visie-document te digitaal te bespreken, plannen we dan een digitaal overlegmoment in. Wij geven een reactietermijn tot en met 31 december 2020. Begin januari kijken we naar de reacties. En op basis daarvan komen we vanuit het bestuur met een vervolg.

Jullie vinden het plan op het besloten deel van de website bij de stukken van de ALV, die je na inloggen kunt inzien. Wij zien jullie input met belangstelling tegemoet.

Namens het bestuur


Mark Somers
Voorzitter

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten