Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Nieuwsbrief EICPC, Juli 2020

Nieuwsbrief EICPC, Juli 2020

24 juli 2020 door Communicatie 0 reacties

Coronacrisis en EICPC

Het bestuur heeft eerder vanwege de corona-pandemie en de intelligente lockdown in Nederland besloten om alle bijeenkomsten onder haar verantwoordelijkheid (zoals vergaderingen met commissies) op te schorten en geplande grotere bijeenkomsten uit te stellen. Dat gold in ieder geval voor het congres dat op 14 mei zou plaatsvinden en de Algemene Ledenvergadering die voor 11 juni jl. gepland stond.

Coronacrisis en EICPC

Het bestuur heeft eerder vanwege de corona-pandemie en de intelligente lockdown in Nederland besloten om alle bijeenkomsten onder haar verantwoordelijkheid (zoals vergaderingen met commissies) op te schorten en geplande grotere bijeenkomsten uit te stellen. Dat gold in ieder geval voor het congres dat op 14 mei zou plaatsvinden en de Algemene Ledenvergadering die voor 11 juni jl. gepland stond.

De coronacrisis is inmiddels in een volgende fase, waarbij de bewegingsbeperkende  maatregelen zijn versoepeld. Het bestuur heeft de afgelopen weken digitaal overlegd en gekeken naar het hervatten van de activiteiten waarbij rekening gehouden wordt met alle corona maatregelen en de 1,5 meter samenleving. Hieronder meer over het congres en Algemene Ledenvergadering.

Congres in het voorjaar 2021!

Het congres stond oorspronkelijk gepland op 14 mei jl. Door de corona-maatregelen (lockdown) werd door het bestuur, in overleg met de congrescommissie besloten, om het congres op te schorten. In de afgelopen maanden heeft de congrescommissie allerlei opties bekeken om het congres toch in 2020 te organiseren. Er is zelfs overwogen om het congres volledig digitaal te organiseren. Door de aanhoudend onzekerheid over het corona-virus, de geldende beperkende maatregelen (anderhalve meter), de vraag of een digitaal congres van een hele dag wel voldoende aantrekkelijk is, en de financiële risico’s, is uiteindelijk besloten om in 2020 geen congres te organiseren. Dit was een moeilijke beslissing aangezien het congres feitelijk geregeld was en de commissie alle voorbereidingen had gedaan. Niettemin vinden congrescommissie en bestuur het beter om nu een duidelijke keuze te maken. En die hebben we gemaakt. We gaan in het voorjaar van 2021  het congres organiseren. Het thema blijft ongewijzigd: ‘De invloed van ICT op het werk van de public controller’. Verdere informatie hierover volgt later.

Algemene Ledenvergadering

Door corona en de lockdown was het voor ons niet mogelijk een  Algemene Ledenvergadering te organiseren. Nu de lockdown maatregelen per 1 juli zijn versoepeld, hebben we besloten een ALV te plannen. We willen  op donderdag 5 november 2020 de ledenvergadering organiseren

In het communicatieplan hebben wij een visie, missie en ambitie voor onze vereniging verwoord voor de komende jaren. Wij willen graag met jullie hierover in gesprek en horen graag jullie reflectie hierop. Daarnaast zullen de gebruikelijke onderwerpen als (her)benoeming bestuursleden, begroting, jaarrekening en jaarverslag aan de orde komen.

Onderzoek naar de onafhankelijke control functie bij woningcorporaties

Medewerking gevraagd!

De Hogeschool van Amsterdam, het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en Hofmeier (consultancy en interim dienstverlening) zijn een onderzoek gestart naar de optimale invulling van de onafhankelijke control functie bij woningcorporaties. Het Nationaal Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) financiert het onderzoek. Voor dit onderzoek is een enquête ontwikkeld voor controllers bij woningcorporaties, of anderen die de onafhankelijke control functie uitoefenen. Ben je controller en werkzaam bij een woningcorporatie ga dan naar de vragenlijst via deze link https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d3Zx1cwVWGAROnP

Voor dit onderzoek wordt gevraagd om respons van zowel de controller, als de managers de directeur/bestuurders, de commissarissen van een en dezelfde corporatie. In de vragenlijst wordt dan ook expliciet gevraagd om deze gegevens te vermelden.

Graag dit bericht ook delen met bekenden, kennissen, collega’s die een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek.

TPC nummer 2

De eerstvolgende TPC , nummer 2 van dit jaar, verschijnt begin september en wordt een extra dikke versie!

 

EICPC zoekt enthousiaste bestuurs- en commissieleden!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leden voor ons bestuur! Wil je niet in het bestuur maar wel een bijdrage willen leveren aan onze vereniging dan kun je deelnemen aan één van de commissies zoals de commissie communicatie, zo help je mee om het communicatieplan handen en voeten te geven. Zie de website voor verdere informatie over de commissies.

Heb je interesse om het bestuur te versterken dan kun je dit schriftelijk melden bij het bestuur (voorzitter@eicpc.nl).

Is de rol van de public controller veranderd tijdens de crisis?

Wat is de rol van de public controller tijdens de corona crisis, is deze veranderd? Wil jij je verhaal delen met onze leden dan kun je dit laten weten via communicatie@eicpc.nl. Een leuke manier om ervaringen met elkaar te delen!

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten