Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Zomer-minicongres gehouden op 14 juni 2019

Zomer-minicongres gehouden op 14 juni 2019

28 augustus 2019 door Communicatie 0 reacties

Op vrijdag 14 juni 2019 werd het zomer-minicongres georganiseerd door de Boardroomcommissie. Het werd een inspirerende middag met een gastvrije ontvangst bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Op vrijdag 14 juni 2019 werd het zomer-minicongres georganiseerd door de Boardroomcommissie. Het werd een inspirerende middag met een gastvrije ontvangst bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


ZOMER-MINICONGRES
‘Innovatie’ gekoppeld aan ‘Lerend Vermogen’ was het thema van het zomer-minicongres waarbij theorie en praktijk aan elkaar werden verbonden.

In het eerste blok werden we aan de hand van een interview met 2 wethouders door de adjunct-directeur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug –de heer Jaap Lange- meegenomen in de dilemma’s rond beleidskeuzes die samenhangen met de budgetproblematiek van de WMO en Jeugdzorg. Duidelijk werd gemaakt dat de gemeente op dit dossier in een financieel moeilijke situatie zit die onder meer wordt veroorzaakt door relatief lage inkomsten en de toenemende vraag naar ondersteuning die zich moeilijk laat sturen. Wat frustreert is de ondoorgrondelijke landelijke verdeelmethode van de budgetten voor WMO en Jeugdzorg. Daarnaast maakt het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken innovatie moeilijker. Voorbeeld zijn de bibliotheken die ook een sociale ontmoetingsfunctie hebben maar waar financiering moeilijk voor te vinden is omdat deze op gaat aan wettelijk verplichte taken.

In het tweede blok werd door EICPC-lid Robert Derksen (Derksen & Drolsbach) ingegaan op Innovatie en Leiderschap en hoe je in een organisatie een lerende cultuur kunt creëren.
Innovatie gaat te vaak over technologie. Slechts 25% van het innovatiesucces in Nederland komt van R&D-investeringen. De overige 75% komt door strategische, management en sociale innovaties. De sleutel naar het vergroten van innovatiekracht ligt in gedragsbeïnvloeding en besluitvorming. Onderzoek onder 180 CFO's in Nederland toont aan dat cultuur de grootste bottleneck is voor het creëren van innovatiekracht in een organisatie.  Eigenlijk is de oplossing heel simpel: zorg voor veel ideeën, dan heb je de grootste kans dat je oplossingen voor je probleem vindt. Belangrijk daarbij is dat de directie van de organisatie verbinding zoekt met de werknemers uit de operationele laag.

In het derde blok volgde een benadering vanuit een geheel ander perspectief door Jos Darmanata. Hij is promovendus aan de TU Twente op het gebied van Datagedreven besluitvorming.
Data vormt een immateriële bron van activa voor vele organisaties. Jos Darmanata liet ons zien welke geavanceerde mogelijkheden er inmiddels bestaan om besluitvorming te ondersteunen met datascience. Er is veel meer mogelijk dan vaak gedacht wordt en dit kan mogelijkheden bieden voor innovatieve oplossingen.

Als afsluiting werd de innovatiekracht van alle aanwezigen ingezet om zoveel mogelijk ideeën te bedenken die een oplossing zouden kunnen geven voor de dilemma’s en het budgettekort van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug op het dossier WMO/Jeugdwet. Het bleek een heel practische en creatieve wijze om innovatiekracht aan te boren. Enkele ideeën werden plenair toegelicht en de wethouders werden daarmee ook aan het denken gezet. Het leidde tot een boeiende interactie tussen de aanwezigen deelnemers aan het zomer-minicongres en de wethouders. Uiteindelijk zijn alle ideeën gebundeld en direct na afloop van het zomer-minicongres aan de wethouders overhandigd.

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten