Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

EICPC vertegenwoordigd in de Programmaraad VRC Finance Academy

EICPC vertegenwoordigd in de Programmaraad VRC Finance Academy

30 juni 2018 door Communicatie 0 reacties

Permanente educatie en vaktechniek is een van de speerpunten van het beleid van het EICPC. Dat komt tot uiting in het jaarlijkse congres en door het oprichten van een boardroomcommissie die rond de ALV van 2018 een mooi programma heeft samengesteld.

Permanente educatie en vaktechniek is een van de speerpunten van het beleid van het EICPC. Dat komt tot uiting in het jaarlijkse congres en door het oprichten van een boardroomcommissie die rond de ALV van 2018 een mooi programma heeft samengesteld.

EICPC is een kleine vereniging en dus altijd op zoek naar manieren om educatie voor zijn leden beter toegankelijk te maken door het stimuleren van een verbreding van het aanbod tegen een redelijke prijs. In dat verband kunnen EICPC-leden bijvoorbeeld tegen het ledentarief van de VRC deelnemen aan het opleidingsaanbod van de VRC. Een mooi en veelzijdig programma.

De VRC concentreert het opleidingsaanbod in de Finance Academy en richt zich daarbij op zowel de private als de publieke sector. Om de inbreng vanuit de publieke sector in de Finance Academy te borgen heeft het bestuur van de VRC het bestuur van het EICPC uitgenodigd om met een afvaardiging te participeren in de programmaraad van de VRC Finance Academy.

De programmaraad is vormt een adviesorgaan voor de Finance Academy. De programmaraad beoordeelt of het opleidingsprogramma voldoende aansluit bij algemeen maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld blockchain of robotisering, bij actuele onderwerpen per sector of onderwerpen die van belang zijn voor gelijkgestemden over de sectoren heen bijvoorbeeld aan de hand van een casus.

Het is vanzelfsprekend dat het EICPC zijn inbreng zal geven vanuit het perspectief van de publieke sector en zijn leden zal wijzen op het opleidingsaanbod. Een win-win voor beide partijen.

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten