Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Jaarcongres Public Controlling 2018

Jaarcongres Public Controlling 2018

6 september 2017 door Communicatie 0 reacties

 

Programma Jaarcongres Public Controlling 2018

onder auspiciën van het EICPC

12 april 2018, 10.00 - 18.00 uur

Mariënhof, Amersfoort
 

De public controller en de effectiviteit van publiek maatschappelijke organisaties 

De doelstellingen van publiek maatschappelijke organisaties hebben direct maatschappelijke invloed en liggen vaak op de langere termijn. Het op koers brengen en houden van deze publiek maatschappelijke organisaties is geen sinecure, waarbij het vaststellen hoe doelmatig wordt gehandeld een groot vraagstuk is.

 

Programma Jaarcongres Public Controlling 2018

onder auspiciën van het EICPC

12 april 2018, 10.00 - 18.00 uur

Mariënhof, Amersfoort
 

De public controller en de effectiviteit van publiek maatschappelijke organisaties 

De doelstellingen van publiek maatschappelijke organisaties hebben direct maatschappelijke invloed en liggen vaak op de langere termijn. Het op koers brengen en houden van deze publiek maatschappelijke organisaties is geen sinecure, waarbij het vaststellen hoe doelmatig wordt gehandeld een groot vraagstuk is.

De controller ondersteunt het management bij deze vraagstukken. Zoals bij het inrichten en het laten functioneren van de overheid en bij het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Hierbij is informatie van essentieel belang. De integriteit, volledigheid en continuïteit van deze informatie moeten geborgd zijn. 
 
Wat is de rol van de controller in dit kader en hoe kan hij een bijdrage leveren? Welke rollen worden de public controller toegedicht door de partners waarmee hij samenwerkt, zoals de manager, de internal auditor en de toezichthouder.

Tijdens het congres onderzoeken we vanuit wetenschap en praktijk welke bijdrage de public controller levert of kan leveren aan het op koers houden van publiek maatschappelijke organisaties. Allemaal organisaties die op één of andere manier een maatschappelijke functie zonder primair winstoogmerk  hebben en met publiek geld worden gefinancierd. Naast het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen betreft het ook ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en goededoelenorganisaties.  

Vanaf 9.30 uur Inloop
10.00 - 10.05  Welkom door mr. Mark Somers, voorzitter EICPC
10.05 - 10.15         Opening door dagvoorzitter drs. Peter Pennekamp, adviseur en bestuurder bij toezichtsorganen en not-for-profit organisaties
10.15 - 10.45 Prof. Dr. Sandra van Thiel, hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  Het meten van effectiviteit met prestatie-indicatoren is niet zonder problemen in het publieke domein. Wat kun je doen om die problemen te verminderen? Ook wordt een link gelegd naar de rol van de controller en het gegeven dat publiek maatschappelijke organisaties vaak werken in een keten.
11.00 - 11.30 Drs. Hans van Leeuwen, bestuurder / CFO Prorail
  Het samenspel van de manager met de controller, internal auditor en riskmanager bij het bereiken van doelen.
11.45 - 12.15 Drs. Henk Breukink, diverse Raden van Toezicht in publieke en private sector o.a. Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland, tot 2017
  De rol van de Raad van Toezicht bij het op koers houden van de organisatie en de relatie daarbij met de controller en auditor.
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.00 Parallelsessies - Eerste ronde 
  Workshops met een interactief karakter waarbij het ontmoeten en elkaar inspireren  over het thema voorop staat. Vanuit de praktijk spreken de deelnemers over wat effectiviteit voor hen inhoudt en wat zij er aan doen om hier zicht op te krijgen. 
  Workshop 1 - Rondetafelsessie
  In deze sessie gaan deelnemers met elkaar in discussie en delen ervaringen over het op koers houden van hun organisatie. Er zijn meerdere tafels voor maximaal 30 personen.
  Workshop 2 - Onderwijs 
  Drs. Pieter Jellema CPC , directeur planning en control Erasmus Universiteit. 
  Workshop 3 - Zorginstellingen
  Erik de Haan CPC manager planning control en informatie Haga Ziekenhuis, Den Haag.
14.15 - 15.00       Parallelsessies - Tweede ronde 
  Workshop 1 - Rondetafelsessie
  In deze sessie gaan deelnemers met elkaar in discussie en delen ervaringen over het op koers houden van hun organisatie. Er zijn meerdere tafels voor maximaal 30 personen.
  Workshop 2 - Overheid
  Drs. Pieter Duisenberg, ex Tweede Kamerlid. Methodiek om de begroting door parlementariërs op een gestructureerde manier te controleren. 
  Workshop 3 - Gemeenten
  Drs. Magda Chedi- Van Hall MPC CPC, programmadirecteur jaarrekening proces gemeente Rotterdam.  
15.15 - 15.45 Drs. Remco de Vos, directeur Financiën en Control Rijkswaterstaat​
  De controller vertelt over zijn rol en bijdrage aan het op koers houden van de organisatie.
16.00 - 16.45  Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, praktijkhoogleraar Risicomanagement Universiteit Twente, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid
  Hoe inspecties een rol spelen in veiligheidsbeleid.
16.45 - 16.55 Wrap up door de dagvoorzitter
16.55 - 17.00 Sluiting
17.00 - 18.00 Netwerk borrel

Tarieven

Leden (EICPC, NBA & VRC)

€ 300,-  

Collega van EICPC lid

€ 150,-
Niet-leden

€ 500,*  

Collega van niet-lid

€ 300,-* 

* Schrijf u direct in als geassocieerd lid en u bent gratis lid in 2018 (t.w.v. € 120,-)    

 

Labels:

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten