Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Personeelsmonitor gemeenten 2014; vergrijzing en ontgroening

Personeelsmonitor gemeenten 2014; vergrijzing en ontgroening

3 juni 2015 door Communicatie 0 reacties

Op 1 juni is de personeelsmonitor gemeenten 2014 uitgekomen, die dit jaar alleen in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld. De trends en ontwikkelingen die de afgelopen jaren al zichtbaar waren, hebben zich ook in 2014 doorgezet.

De gemeentelijke arbeidsmarkt zit nog steeds in een dal. Vacaturestops bemoeilijken de instroom van jonge medewerkers en de nog steeds onzekere vooruitzichten en bezuinigingen bij gemeenten maken dat mensen kiezen voor zekerheid waardoor vrijwillige uitstroom sterk is teruggelopen.

Op 1 juni is de personeelsmonitor gemeenten 2014 uitgekomen, die dit jaar alleen in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld. De trends en ontwikkelingen die de afgelopen jaren al zichtbaar waren, hebben zich ook in 2014 doorgezet.

De gemeentelijke arbeidsmarkt zit nog steeds in een dal. Vacaturestops bemoeilijken de instroom van jonge medewerkers en de nog steeds onzekere vooruitzichten en bezuinigingen bij gemeenten maken dat mensen kiezen voor zekerheid waardoor vrijwillige uitstroom sterk is teruggelopen.

Gemeenteambtenaren zien Sarah en Abraham

Sinds 2010 is de gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar gestegen van 45,8 naar 48,1 jaar in 2014. Als deze ontwikkeling doorzet, wordt nog voor 2020 de magische grens van 50 jaar overschreden. Er werkten in 2014 meer 60-plussers dan 35-minners bij gemeenten! Gezien het feit dat de gemiddelde leeftijd van de ambtenaren die in 2014 bij gemeenten in dienst zijn getreden ruim 40 jaar was, zal ook deze trend zich bij ongewijzigd beleid doorzetten.

Gevolgen personeelsopbouw voor ziekte verzuim

Ondanks een sterk gedaalde verzuimfrequentie en een toename van het nulverzuim onder gemeenteambtenaren is het toch al hoge ziekteverzuim bij gemeenten nauwelijks gewijzigd. De onderzoekers wijzen in dat verband op het langdurend verzuim onder de groeiende groep oudere medewerkers van gemeenten.

Vooruitblik

Voor de komende jaren blijft het ombuigen van de schever wordende leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, het belangrijkste aandachtspunt voor het gemeentelijke personeelsbeleid.  Instroom van goed opgeleide jongeren is van levensbelang voor gemeenten. Daarnaast zijn investeringen in het huidige personeel met aandacht voor mobiliteit, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling van cruciaal belang om de dienstverlening van gemeenten op peil te houden.

Lees de Personeelsmonitor of download de pdf.

Meer informatie op de websites van de VNG en A+O fonds.

Labels:

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten