Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Bundel "Toezicht tegen het licht" verschenen

Bundel "Toezicht tegen het licht" verschenen

26 mei 2015 door Communicatie 1 reactie

Toezicht staat sterk in de belangstelling. Of het nu gaat om het toezicht op banken en de financiële sector, toezicht in de openbare ruimte, toezicht op ziekenhuizen en zorginstellingen, toezicht op voedsel, of toezicht op de advocatuur en het notariaat – ze waren stuk voor stuk de afgelopen tijd veel in het nieuws, en voorwerp van maatschappelijk, politiek én academisch debat.

Toezicht staat sterk in de belangstelling. Of het nu gaat om het toezicht op banken en de financiële sector, toezicht in de openbare ruimte, toezicht op ziekenhuizen en zorginstellingen, toezicht op voedsel, of toezicht op de advocatuur en het notariaat – ze waren stuk voor stuk de afgelopen tijd veel in het nieuws, en voorwerp van maatschappelijk, politiek én academisch debat.

In dat debat rijst regelmatig de vraag hoeveel toezicht er nodig of wenselijk is. De discussie over de juiste mate van toezicht houdt sterk verband met het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte om risico’s en onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten, en anderzijds de wens de vrijheid van burgers en organisaties niet onnodig in te perken. Regelmatig wordt gepleit voor nieuwe vormen van toezicht of verscherping van bestaand toezicht, vooral wanneer zich een incident of ramp heeft voorgedaan. Tegelijkertijd is een controlemaatschappij met alom aanwezige camera’s, registraties en toezichthouders een schrikbeeld voor velen.

Toezicht op diverse domeinen

In deze bundel houden auteurs het toezicht op diverse domeinen tegen het licht. Aan de orde komen de politie, traditionele inspectiediensten (de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), en marktoezichthouders (de Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht). Eveneens wordt aandacht besteed aan enkele minder voor de hand liggende toezichthouders zoals private certificatie-instellingen, de Orde van Advocaten en de rechter-commissaris als toezichthouder op de afwikkeling van faillissementen. Wat zijn de kernwaarden van toezicht of wat zouden de kernwaarden moeten zijn? Welke kansen zijn er om met toezicht publieke belangen (beter) te dienen? Welke knelpunten bestaan in de wijze waarop het toezicht momenteel is georganiseerd en functioneert? Hoe onafhankelijk is een toezichthouder van het ministerie en van de onder toezicht gestelden? Op deze en andere vragen proberen de bijdragen in dit boek een antwoord te formuleren.

Conferentie

Dit boek is het resultaat van de conferentie Toezicht tegen het licht, die op 5 september 2014 werd georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe onderkomen, het Grotiusgebouw.

Toezicht tegen het lichtAuteurs

Toezicht tegen het licht is verschenen bij Wolters Kluwer en bevat bijdragen van Alex Brenninkmeijer, Danny Busch, Arthur Docters van Leeuwen, Jos Dute , Leny de Groot-van Leeuwen, Tetty Havinga, Jako van Hees, Sebastiaan Roes, Jan Terpstra, Paul Verbruggen en Henri de Waele.

Labels:
Sluiten