Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Wat betekent de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties?

Wat betekent de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties?

8 mei 2015 door Communicatie 0 reacties

Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden. Wat betekent dat voor woningcorporaties?

Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden. Wat betekent dat voor woningcorporaties?

Wat is er veranderd?
De Governancecode is nu gebaseerd op vijf principes:

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten

Lees meer op de website van Aedes.

Labels:

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten