Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Over Algemene Ledenvergadering 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

Beste leden van het EICPC,

De datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is door het bestuur vastgesteld op donderdag 6 juli 2023. Tijdstip: 19.30 – 20.30 uur. De ALV is dit jaar weer digitaal. Het bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen.

Onderwerpen van bespreking:

  • jaarrekening 2022
  • kascommissie
  • jaarverslag 2022, inclusief bestuursverslag
  • begroting 2024, inclusief voorstel contributie
  • wijzigingen in bestuur EICPC; aftreden & benoemingen (voorstel volgt nog)
  • accreditatie opleidingen 2024
  • lustrum 2026
  • rondvraag

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 juli 2023 staat o.a. de jaarrekening 2022 op de agenda. Voor het beoordelen van de jaarstukken 2023 zijn wij op nu al zoek naar leden voor de kascommissie voor het komende jaar.

Wat doet de kascommissie? Zij controleert namens de leden van EICPC de jaarrekening en het financieel verslag. De Kascommissie wordt jaarlijks door de ALV benoemd. In verband met de continuïteit is het wenselijk dat ten minste 1 ‘oud’ commissielid ook in de nieuwe commissie zitting heeft. 

Waarom een kascommissie? Om advies uit te brengen aan de ALV ten einde het bestuur van EICPC decharge te verlenen van het gevoerde beleid.

Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij de penningmeester van EICPC, zodat in de ALV van 6 juli formele benoeming kan plaatsvinden en afspraken gemaakt kunnen worden over de manier waarop de controle over de jaarrekening 2023 kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Het  EICPC bestuur


Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten