Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Over Seminar ‘Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfondsen

Seminar ‘Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfondsen

Best practices van sleutelfunctiehouders, bestuurders en toezichthouders

IIA Nederland organiseert 13 januari 2021 van 14.00 tot 17.00 uur voor sleutelfunctiehouders, bestuurders en (interne) toezichthouders een online seminar over de Sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) bij pensioenfondsen. 13 januari is het precies twee jaar geleden dat vanuit IORPII de sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) in werking is getreden. Een mooi moment voor reflectie, dialoog en verdieping. Welke ervaringen zijn opgedaan en wat zijn good practices?

Het seminar van 13 januari biedt gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe de SF IA optimaal kan worden uitgevoerd en richting geeft aan een proportionele en waardevolle invulling van deze nieuwe functie.

Het seminar start met de presentatie van een uitgebreid onderzoek naar de ervaringen met de SF IA. Daarna staat het discussiëren en delen van ervaringen centraal in kleine groepen. Vervolgens sluiten we het seminar af met een paneldiscussie waarin de verschillende rollen zullen zijn vertegenwoordigd.

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen:

  • Uitvoering: wat zijn de tips & tricks voor de (jaar)planning, rapportage en evaluatie?
  • Uitvoering: wat is de gewenste betrokkenheid van Bestuur en Toezicht in de diverse fasen?
  • Uitbesteden: hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van de auditfunctie van de uitvoerder(s)?
  • Uitbesteden: hoe verhoudt de SF-IA zich met bestaande assurance op uitbestede activiteiten, waaronder ISAE 3402 en COS 3000?
  • Inrichting: wat is de optimale relatie en samenwerking tussen interne audit en risicobeheer?
  • Inrichting: hoe is de rolverdeling tussen de sleutelfunctiehouder en -vervuller(s).

Aanmelden
Aanmelden voor het seminar op 13 januari van 14.00 tot 17.00 uur kan via de website van het IIA: https://www.iia.nl/iia-academy/iia-academy-kalender/event-voor-pensioenfondsen13012021.

Over het IIA
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van het IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten. Op deze manier ondersteunt het IIA internal auditors, management en andere belanghebbenden bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie. De hoofdtaken van het IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Over internal audit
De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De internal auditor zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s. Een goed functionerende internal auditfunctie helpt het management om een organisatie met een goed stelsel van normen te beheersen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten