Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Over Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

Beste leden van het EICPC,

De datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is door het bestuur vastgesteld op donderdag 4 juli 2024. Tijdstip: 19.30 – 20.30 uur. De ALV is dit jaar weer digitaal. Het bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen.

Onderwerpen van bespreking:

  • Welkom
  • Concept bestuursverslag 2023
  • Jaarverslag en Jaarrekening 2023
  • Bevindingen kascommissie
  • Begroting 2025
  • Oproep: Nieuwe leden kascommissie
  • Oproep: Participatie Accreditatie opleiding 2025
  • Accreditatie opleidingen 2025
  • Lustrum 2026
  • rondvraag

U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomst.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 juli 2024 staat o.a. de jaarrekening 2023 op de agenda. Voor het beoordelen van de jaarstukken 2024 zijn wij op nu al zoek naar leden voor de kascommissie voor het komende jaar.

Met vriendelijke groet,

Het  EICPC bestuur


Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Sluiten