Algemene Ledenvergadering 26 mei 2016

Op donderdag 26 mei 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats bij Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht (naast Transferium Westraven).

Het eerste deel van de vergadering zal Edgar Keukenmeester, directeur programma beheersing Ruimte voor de Rivier, een presentatie verzorgen over de beheersing van het programma Ruimte voor de Rivier.  
 
Agendapunten ALV:
•    Verslag ALV 10 juni 2015
•    Beleidsplan EICPC
•    Verslag Kascommissie
•    Benoeming kascommissie
•    Vaststellen Jaarrekening en -verslag 2015
•    Uitvoering PE-regeling
•    Vaststellen Begroting 2017
•    Vaststellen contributies lidmaatschappen 2017
•    Voorstel benoeming bestuur

Na de vergadering is er gelegenheid voor een borrel.

De volledige agenda en stukken kunt u downloaden vanaf het besloten ledengedeelte op de website (na inloggen zijn de stukken zichtbaar).

Aanmelden kan tot maandag 23 mei aanstaande door een e-mail te sturen aan het secretariaat, info@eicpc.nl.

Terug naar het overzicht