Vacature penningmeester

Vanwege het vertrek van de zittend penningmeester is in het bestuur van het EICPC de functie voor penningmeester vacant gekomen.
 
Het EICPC biedt haar leden een platform voor public controlling, een platform voor kwaliteit en professionalisering van het vakgebied van public controlling en hun beroepsbeoefenaren. De vereniging is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 350 leden, waarvan 275 in het beroepsregister zijn opgenomen.
 
Het EICPC kent een vierkoppig bestuur: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor alle bestuursleden geldt dat het CPC-leden zijn en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging.

De penningmeester:

  • Coördineert de financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses (kwartaalrapportages), jaarrekening en begroting;
  • Stelt de begroting en de jaarrekening op;
  • Initieert de kascontrole;
  • Presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering;
  • Coördineert de financiële administratie, het factureringsproces en onderneemt acties inzake openstaande debiteuren;
  • Beoordeelt facturen en stelt deze betaalbaar bij de bank;
  • Heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureauorganisatie die over een professionele afdeling financiën beschikt;
  • Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting en budgetuitputting.

De gemiddelde tijdsbesteding is 4 uur per week.

Er is een uitgebreid profiel voor deze functie opgesteld.

Kandidaten kunnen zich (op voordracht van vijf CPC-leden) tot uiterlijk 8 juni a.s. schriftelijk melden bij het bestuur (voorzitter@eicpc.nl).

Terug naar het overzicht