Algemene Ledenvergadering 15 juni 2017

Op donderdag 15 juni 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats bij de Belastingdienst, Tiberdreef 18 (6e etage, zaal 6.01) in Utrecht (naast station Utrecht Overvecht).

De vergadering begint om 16.00 uur.

Het eerste deel van de vergadering verzorgt Birgitte de Graaf, promovenda aan de VU, een inleiding met het onderwerp "Integrated Reporting".  
 Om 17.00 uur vervolgen we met het formele deel.


Agendapunten ALV:

  • Verslag ALV 26 mei 2016, incl. getekende lijst
  • Verslag Kascommissie
  • Vaststellen Jaarrekening 2016 en Bestuursverslag 2016
  • Benoeming Kascommissie
  • Vaststellen Begroting 2018 en meerjarenbegroting
  • Vaststellen contributies lidmaatschappen EICPC 2018
  • Evaluatie PE-regeling
  • Curriculum EICPC ter kennisname
  • Voorstel benoeming bestuursleden, oproep voor functie van secretaris
  • Bekendmaking wijzigingen commissieleden

Na de vergadering is er gelegenheid voor een borrel.

De volledige agenda en stukken kunt u downloaden vanaf het besloten ledengedeelte op de website (na inloggen zijn de stukken zichtbaar).

Aanmelden kan tot woensdag 31 mei aanstaande door een e-mail te sturen aan het secretariaat, info@eicpc.nl.

Terug naar het overzicht