Rinnooy Kan: 'Bepalen betekent betalen'

Gemeenten moeten en mogen meer bepalen. Maar dan moeten zij ook de afweging taken/middelen kunnen maken. Bepalen betekent betalen, ook dat is lokale democratie!’

Dat is de conclusie van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten. Op verzoek van de VNG boog deze commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan zich over een nieuwe vormgeving van de gemeentelijke financiën. Een vormgeving die de (verruimde) verantwoordelijkheid van gemeenten weerspiegelt.

Democratie versterken

De commissie concludeert dat gemeenten binnen het financiële domein meer flexibiliteit moeten krijgen om te opereren. 'Dat zal de lokale democratie versterken.'

Vier sporen

De commissie stelt voor om het financiële domein langs vier sporen te flexibiliseren:

  1. Meer ruimte voor belastingen op lokaal niveau.
  2. Meer ruimte voor investeringen.
  3. Meer ruimte binnen de financiële verhoudingen.
  4. Meer ruimte door het verleggen van geldstromen.

Dus níet meer euro’s of een hogere belastingdruk, wél meer beschikkingsbevoegdheid.

Lees het volledige artikel op VNG.nl.

Terug naar het overzicht