Ledenbrief VNG: Budgetten Jeugdwet en Wmo

Aan een slepende kwestie is een eind gekomen. Het kabinet heeft besloten de voorgenomen korting op het zorgbudget van gemeenten voor dit jaar niet door te laten gaan. Daarnaast ligt er een stevige afspraak voor de toekomst: gemeenten worden niet jaarlijks geconfronteerd met onzekerheden door wat er in andere domeinen (Wlz, ZvW) gebeurt. Dit is het resultaat van een constructief overhedenoverleg op 29 mei jl. met minister-president Rutte, minister Plasterk, staatssecretaris Van Rijn en de VNG-delegatie bestaande uit VNG-voorzitter mevrouw Jorritsma, wethouder Van Leeuwen, bestuurslid VNG, Burgemeester ten Kate, vice-voorzitter commissie Jeugd en ondergetekende. (Bron: VNG)

Volledige brief: 

Terug naar het overzicht