Regionale verschillen in langdurige zorg

Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren. Het is onzeker of het kabinet hierdoor een bezuiniging van € 0,5 miljard op het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken kan realiseren. Diepgaander onderzoek is nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen. Dit komt naar voren uit het rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg van de Algemene Rekenkamer.

Regionale verschillen in de langdurige zorg PDF, 9745 kB

Meer informatie op de website van de Algemene Rekenkamer.

Terug naar het overzicht