Pleidooi voor minder gemeenten met meer autonomie

Om de decentralisaties zorg, jeugd en werk te laten slagen, moet het aantal gemeenten drastisch worden verminderd. Gemeenten moeten meer autonomie en een sterker eigen belastinggebied krijgen.

Alleen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen zouden zitting in de Eerste Kamer moeten hebben. De senaat zou zich alleen nog mogen buigen over decentrale onderwerpen. Dat stelt Remco Nehmelman vandaag in zijn oratie ‘De Staat achter de dijken’ waarmee hij zijn hoogleraarschap publiek organisatierecht aan de Universiteit van Utrecht aanvaardt.

Terug naar het overzicht