CPB: Grondprijzen bedrijventerreinen grensregio’s fors hoger

De grondprijzen van bedrijventerreinen in grensregio’s zijn aanzienlijk hoger dan buiten de landsgrens, vooral in Duitsland. Toch zijn die verschillen geen groot probleem voor het vestigingsklimaat in de grensregio’s. De prijzen verlagen is dan ook nauwelijks effectief. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB).

Verschil van 1 miljoen

Het CPB deed de verkennende studie Grondprijzen en grensregio's op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, omdat daar zorgen waren geuit over hoge grondprijzen van bedrijventerreinen in Nederlandse grensregio’s. Dat zou bedrijven ervan kunnen weerhouden zich in Nederland te vestigen. De prijzen zijn in elke Nederlandse grensregio hoger dan aan de Duitse kant van de grens; het gaat om een verschil van een factor 2 tot 10, constateert het CPB. Bij aankoop van een hectare kan dit een verschil van 1 miljoen euro betekenen. Voor de vergelijking met België zijn veel minder data beschikbaar, maar is het beeld dat de prijzen in de buurt van Limburg meestal ook hoger zijn in Nederland, behalve in Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar het overzicht