EICPC Jaarcongres 2016 - Profiel - Siem Huijsman

Siem Huijsman is CIO van de gemeente Utrecht. Hij is sinds eind jaren '90 werkzaam bij de overheid, zowel op Rijks- als gemeentelijk niveau.

Hij is lid van de raad van toezicht van de Informatie Beveiligings Dienst  (IBD) van VNG/KING.