VNG botst met fiscus over grondexploitatie

Het overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG) met de Belastingdienst over de Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen voor grondbedrijven is gestaakt.

De Belastingdienst kwam tijdens het ambtelijk overleg volgens de VNG ‘met ingrijpend nieuwe gezichtspunten’ waarvan de gevolgen voor gemeenten zijn niet te overzien. Daarom is besloten het overleg stop te zetten.

Financiële consequenties
Een van de punten waarover de VNG en de fiscus het oneens zijn, is de vraag hoe het grondbedrijf moet worden afgebakend onder de vennootschapsbelasting overheidsondernemingen (vpb) die 1 januari 2016 ingaat. Dat geldt dan met name met betrekking tot de actieve grondexploitaties. De fiscus vindt dat iedere afzonderlijke grondexploitatie een geheel vormt. Het gevolg is dat de winstgevende projecten worden belast worden en de verlieslatende onbelast. Anders gezegd, gemeenten kunnen de verliezen niet compenseren met de winsten. Dat heeft voor gemeenten flinke financiële consequenties. De gemeenten willen dat, zo lang de verschillende projecten vanuit dezelfde organisatie worden gedreven, de verschillende projecten als een geheel worden gezien. Lees verder op Binnenlandsbestuur.nl.

Terug naar het overzicht