Algemene ledenvergadering en zomer minicongres op 14 juni 2019

Vrijdag 14 juni 2019 is het weer zover. De innovatie van 2018 wordt in 2019 omgezet naar een traditie.Ook dit jaar wordt de ALV vooraf gegaan door het zomerminicongres. Deze keer in het teken van Lerend Vermogen

Dit jaar zijn er 3 presentaties in het kader van lerend vermogen (hoe kom je tot verandering; de filosofische kant), innovatieve cultuur en het realiseren van die innovatie (faciliteren van de lerende organisatie – hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk verandering kan plaatsvinden)

Innovatie gaat te vaak over technologie. Slechts 25% van het innovatiesucces in Nederland komt van R&D-investeringen. De overige 75% komt door strategische, management en sociale innovaties. De sleutel naar het vergroten van innovatiekracht ligt in gedragsbeïnvloeding en besluitvorming.

  • “De impact van innovatie” wordt vanuit een filosofisch - veranderkundig perspectief belicht. Welke impact heeft innovatie op gedrag en besluitvorming oftewel wat doet innovatie met mens en organisatie. Onderzoek onder 180 CFO’s in NL toont aan dat cultuur de grootste bottleneck voor het creëren van innovatiekracht in een organisatie is.

Hoe creëer je een lerende en innovatieve cultuur?

  • “Innoveer de basis op orde”. Veel tijd gaat zowel binnen de financiële functie als in de lijn als in hun onderlinge interactie verloren aan discussies over de juistheid, tijdigheid en volledigheid van informatie. Drie verdedigingslijnen en veel ad hoc mankracht wordt ingezet om fouten te detecteren en te ondervangen. Welke innovaties zijn er die zowel de financiële functie als de lijn versterken waardoor de focus van administratieve handelingen (en het negatieve) kan verschuiven naar het gezamenlijk realiseren van maatschappelijke doelstellingen (het positieve).
  • “Wendbaarheid en innovatie”. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie wendbaar genoeg bent om in een VUCA wereld (volatile, uncertain, complex en ambiguous) tijdig kan inspelen op veranderingen. M.a.w. hoe draag je als controller bij aan: Het tijdig signaleren van veranderingen (geen voorspellingen, maar inzicht aan de hand van real-time data); Het snel kunnen bedenken van passende maatregelen en innovaties; Het faciliteren van daadkrachtige besluitvorming; Het tijdig implementeren van genomen besluiten tijdig; Ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Het definitieve programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Locatie: Cultuurhuis, Kerkplein 2, 3941 HV Doorn (routebeschrijving)

De agenda en bijlagen voor de ALV vind je hier  (Let op: hiervoor moet je eerst inloggen)

Terug naar het overzicht