Nieuwsbrief - mei 2016

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 

Algemene Ledenvergadering 26 mei 2016, u komt toch ook?

Op donderdag 26 mei 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats bij Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht (naast Transferium Westraven).

Het eerste deel van de vergadering zal Edgar Keukenmeester, directeur programma beheersing Ruimte voor de Rivier, een presentatie verzorgen over de beheersing van het programma Ruimte voor de Rivier.  

Agendapunten ALV:
•    Verslag ALV 10 juni 2015
•    Beleidsplan EICPC
•    Verslag Kascommissie
•    Benoeming kascommissie
•    Vaststellen Jaarrekening en -verslag 2015
•    Uitvoering PE-regeling
•    Vaststellen Begroting 2017
•    Vaststellen contributies lidmaatschappen 2017
•    Voorstel benoeming bestuur

Na de vergadering is er gelegenheid voor een borrel.

De volledige agenda en stukken kunt u downloaden vanaf het besloten ledengedeelte op de website (na inloggen zijn de stukken zichtbaar).

Aanmelden kan tot maandag 23 mei aanstaande door een e-mail te sturen aan het secretariaat, info@eicpc.nl.


Vacatures bestuur EICPC

Vanwege het vertrek van de zittend secretaris is in het bestuur van het EICPC de functie voor secretaris vacant gekomen.
Ook is het bestuur op zoek naar een algemeen bestuurslid.
 
Het EICPC biedt haar leden een platform voor public controlling, een platform voor kwaliteit en professionalisering van het vakgebied van public controlling en hun beroepsbeoefenaren. De vereniging is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 360 leden, waarvan 275 in het beroepsregister zijn opgenomen.
 
Het EICPC bestuur groeit uit naar een vijfkoppig bestuur: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Voor alle bestuursleden geldt dat het CPC-leden zijn en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging.

Kandidaten kunnen zich (op voordracht van vijf CPC-leden) tot uiterlijk dinsdag 24 mei 2016 schriftelijk melden bij het bestuur (voorzitter@eicpc.nl).
 


Mastercourse Publieke Sector

Datum: 29 en 30 juni, 1 juli 2016
Locatie: Nootdorp
PE: 24

De maatschappelijke veranderingen zijn groot en volgen elkaar in rap tempo op. Substantiële verschuivingen van verantwoordelijkheden, nieuwe regelgeving, andere aansprakelijkheden en veel complexere verwachtingen. En dit niet alleen binnen de eigen organisatie, maar de hele keten door. Wat betekent dit voor u als financieel professional?

De Mastercourse Publieke Sector geeft u inzicht in de actuele thema's van de verbreding van uw takenpakket zodat u beter in staat bent om de maatschappelijke opdracht in te vullen en vanuit het publieke belang te werken. 
Bekijk het programma.

De Mastercourse Publieke Sector 2016 biedt u weer de unieke gelegenheid om met experts uit het veld en vakgenoten de dialoog aan te gaan.

EICPC leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

Ga naar de Mastercourse Publieke Sector »

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.