Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 26 mei 2016

Geacht EICPC-lid,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 mei 2016.

De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats bij Rijkswaterstaat (Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht).

Het eerste deel van de vergadering zal Edgar Keukenmeester, directeur programma beheersing Ruimte voor de Rivier, een presentatie verzorgen over de beheersing van het programma Ruimte voor de Rivier.  

Agendapunten ALV:

  • Verslag ALV 10 juni 2015
  • Beleidsplan EICPC
  • Verslag Kascommissie
  • Benoeming Kascommissie
  • Vaststellen Jaarrekening en -verslag 2015
  • Uitvoering PE-regeling
  • Vaststellen Begroting 2017
  • Vaststellen contributies lidmaatschappen EICPC 2017
  • Voorstel benoeming bestuur

De volledige agenda en stukken kunt u downloaden vanaf het besloten ledengedeelte op de website, klik hier (na inloggen zijn de stukken zichtbaar).

U kunt zich aanmelden via het secretariaat (info@eicpc.nl) tot maandag 23 mei aanstaande.

Graag tot ziens op 26 mei!
 

Met vriendelijke groet,

Claudia Heger-Goed
Voorzitter

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.