Nieuwsbrief - april 2016

Jaarcongres EICPC een succes!

Het op 14 april jl. gehouden jaarcongres van het EICPC was een succes. Meer dan zeventig vakgenoten luisterden naar de boeiende presentaties van de de inleiders over de dilemma’s van de controller. Vaak leiden deze inleidingen tot discussie, waaraan door de deelnemers driftig werd  meegedaan. Het is verhelderend te horen hoe vanuit  verschillende invalshoeken tegen dit vraagstuk  wordt aangekeken. De dilemma’s werden bekeken met een filosofische bril. Daarnaast werd vanuit de organisatiecultuur het begrip dilemma belicht en werd aangegeven welke ontwikkelingen in de ICT onvermijdelijk tot nieuwe dilemma's zullen leiden. Het congres werd afgesloten met persoonlijke ervaringen met dilemma's. Het publiek kreeg tips mee hoe met dilemma's om te gaan. De dag werd afgesloten met de constatering door de dagvoorzitter dat dilemma's drie kernbegrippen raken: integriteit, professionaliteit en vertrouwen.   

De presentaties zijn via deze pagina te downloaden.

Op 6 april 2017 is het volgende EICPC  jaarcongres over innovatie in de publieke sector.

Actualiseren van gegevens

Er zijn vele veranderingen in het leven van een mens. Zo kan hij/zij verhuizen, van werkgever veranderen of andere nieuwe contactgegevens krijgen. Voor een vereniging  als het EICPC is het belangrijk om in contact met haar leden te blijven staan. Dit kan door het actueel houden van de gegevens. Eerder genoemde wijzigingen kunt u zelf rechtstreeks in de ledenadministratie wijzigen. Wellicht dat niet alle gegevens van u actueel zijn. U kunt ons helpen door te op de website te controleren of uw gegevens nog actueel zijn en deze zo nodig aanpassen. U logt daarvoor in op de website www.eicpc.nl met uw login gegevens en gaat naar 'voor leden' en vervolgens 'mijn profiel'. Wanneer u gewijzigde gegevens niet kunt veranderen verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat via info@eicpc.nl.  

26 mei 2016 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 26 mei 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De heer Edgar Keukenmeester, directeur programma beheersing Ruimte voor de Rivier, zal een presentatie verzorgen over de de beheersing van het programma Ruimte voor de Rivier.

De ALV wordt gehouden bij Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht (naast Transferium Westraven).

Agenda ALV EICPC 26 mei 2016

Deel 1: Spreker

1.    Welkom

2.    Spreker Edgar Keukenmeester over projectbeheersing ‘Ruimte voor de rivier’

Deel 2: Agenda ALV       

3.  Opening en mededelingen            

4.  Verslag ALV 10 juni  2015

5.  Beleidsplan EICPC

6.  Verslag Kascommissie

7.  Benoeming Kascommissie                                   

8.  Vaststellen jaarrekening en -verslag 2015

9.  Vaststellen begroting 2017

10. Vaststellen contributies lidmaatschappen EICPC 2017

11. Voorstel benoeming bestuur

12. Uitvoering PE-regeling

13. Wat verder ter tafel komt

14. Sluiting                                                                                                  

Deel 3: Borrel                                  

Vanaf 12 mei a.s. zullen de stukken op de website worden geplaatst.

In verband met de toegang tot het pand en de catering verzoeken wij u zich vooraf aan te melden. Dit kan door het sturen van een email naar info@eicpc.nl ovv aanmelden ALV 26 mei 2016.

Denkt u eraan een geldig identiteitsbewijs mee te nemen?

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.