Nieuwsbrief 7 - december 2015

Ledenenquête 

Veel leden hebben de ledenenquête ingevuld. Daarvoor dank. Uit de ledenenquête blijkt dat de leden in het algemeen tevreden zijn over het EICPC. Wel zijn er een aantal aandachts- en verbeterpunten genoemd. De belangrijkste zijn:

  • Er is behoefte aan belangenbehartiging.
  • De titel CPC is niet erg bekend bij werkgevers. Hiervoor wordt aandacht gevraagd. De waarde van de titel zal minimaal in tact moeten blijven, maar liever nog vergroot.
  • Het EICPC is niet erg zichtbaar. Dit hangt samen met het punt over de belangenbehartiging.
  • Het frequenter uitbrengen van een nieuwsbrief wordt op prijs gesteld, evenals de actualiteit van de website.
  • Het opnemen van vacatures op de website wordt als wens uitgesproken.
  • Het boeken van PE punten vraagt de aandacht. De ervaring is dat dit ingewikkeld en omslachtig is.
  • Velen geven aan het programma van de Algemene Leden Vergadering minder interessant te vinden. Zeker in relatie tot de reisafstand die afgelegd moet worden.
  • Hierbij past ook de opmerking dat de activiteiten vooral in de Randstad plaatsvinden. Er zijn inmiddels ideeën om ook buiten de Randstad bijeenkomsten te organiseren.  

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Hierin wordt de richting en het beleid van het EICPC herijkt. Dit beleidsplan staat op de agenda van de eerstvolgende ALV, die op 26 mei 2016 wordt gehouden. Daar waar mogelijk zullen punten direct worden opgepakt.

Een groot aantal leden heeft in de enquête aangeven activiteiten voor het EICPC te willen verrichten. Mocht u dit niet hebben aangegeven maar alsnog bereid zijn een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van onze beroepsvereniging, dan kunt een u mail sturen naar info@eicpc.nl. Vermeld dan in deze mail wat u zou willen bijdragen. Vragen hieromtrent kunt u ook naar dit e-mailadres sturen. 

Boeken PE punten

Het jaar 2015 loopt ten einde. De door u behaalde PE punten voor 2015 kunt u tot 1 maart 2016 in de PE module invullen. Overeenkomstig artikel 6 van de Regeling Permanente Educatie Public Controlling   moet u jaarlijks  voor 1 maart opgave doen van de behaalde PE punten. Wij raden u aan zo snel mogelijk de punten te boeken zodat u geen achterstand oploopt.  De huidige blokperiode, waarin 120 punten behaald moeten zijn, loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.

EICPC Jaarcongres

Het jaarcongres wordt gehouden op 14 januari 2016. Het thema is: Dilemma’s voor de controller. Het congres vindt plaats in Den Haag. Pal naast het Centraal Station, dus gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken.

Het programma staat vermeld op de website van het EICPC. Hier kunt u zich ook aanmelden. Hierbij attenderen wij u op de mogelijkheid om als EICPC-lid een collega als gast mee te nemen tegen een gereduceerde prijs. 

Bijeenkomsten 

14 april 2016                          Jaarcongres EICPC

26 mei 2016                           Algemene Leden Vergadering

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.