Nieuwsbrief EICPC - december 2021

Webinar: ‘Toepassen positieve psychologie naar gedragen risicomanagement’

EICPC organiseert een webinar door Arthur A. Izeboud RA, Lecturer en Adviseur bij onder andere Nyenrode Business Universiteit en Riskjourney Academy en senior consultant bij Vanberkel Professionals (Financiële specialisten voor de Publieke sector - Vanberkel Professionals (vbprofs.nl).

Tijdens het webinar Gaat Arthur Izeboud RA in op een aantal praktische dilemma’s die veel controllers, accountants, compliance officers, auditors, bedrijfseconomen, bedrijfskundigen en adviseurs bedrijfsvoering bezighouden met betrekking tot het vakgebied risicomanagement en in control trajecten in het algemeen.

 1. Hoe voorkom je dat het risicomanagementwiel niet opnieuw wordt uitgevonden?
 2. Hoe zorg je voor een positieve beleving van risicomanagement?
 3. Hoe creëer je eigenaarschap over de afdelingen heen?
 4. Hoe bouw je de ideale risicostrategie rondom een kritische gebeurtenis?
 5. Hoe zorg je ervoor dat deze winnende strategieën ook gaan vliegen?

Datum: Vrijdag 21 januari 2022

Tijdstip: 9.30 – 11.30 uur

Plaats: Online

Deelnamekosten: Gratis

Aanmelding: info@eicpc.nl

‚ÄčNa ontvangst van je aanmelding ontvang je per e-mail een link naar het webinar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fatima Polat door te mailen naar communicatie@eicpc.nl.

Congres EICPC 2022: ‘De invloed van ICT op het werk van de controller’

In het voorjaar van 2022 hopen we weer een congres te kunnen houden. Het thema  zal zijn "De invloed van ICT op het werk van de controller". De congrescommissie bekijkt periodiek of een congres haalbaar is gezien de ontwikkelingen ten aanzien van het corona-virus. Het volgende ijk-moment is in januari.  We volgen daarbij de ontwikkelingen en kijken wat mogelijk is op basis van wat is toegestaan. Ook kijken we daarbij naar de beschikbaarheid van geschikte locaties voor een redelijke prijs. Belangrijke afweging voor congrescommissie en bestuur is de veiligheid van de deelnemers. Daarnaast volgen we uiteraard het beleid van de overheid. Uit de vorig jaar gehouden enquête onder de leden bleek dat de voorkeur uitgaat naar een fysiek congres, waarbij we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en kunnen netwerken. Uit dezelfde enquête bleek ook dat de prijs die voor een digitaal congres gevraagd kan worden de kosten te boven gaan. Op basis van deze enquête-uitkomsten en de ontwikkelingen ten aanzien van het virus kijken we wanneer een fysiek congres gehouden kan worden. We zijn echter helaas afhankelijk van de grillen van een virus dat we niet goed kennen en ons steeds weer voor verrassingen laat staan. 

Zodra de datum en locatie bekend zijn worden deze gecommuniceerd.

Permanente Educatie (PE-plicht)

Hierbij vragen wij je aandacht voor de PE-plicht die geldt binnen de vereniging EICPC. Als vereniging kennen wij de structuur van de permanente educatie (PE). De structuur van de permanente educatie is in het leven geroepen om de kwaliteit van de beroepsgroep van public controllers te borgen. Na je opleiding tot CPC-er houd je door permanente educatie je vakkennis actueel en zorg je ervoor dat je de ontwikkelingen binnen het vakgebied volgt. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat de CPC-titel staat voor kwaliteit. Door continue te werken aan bijscholing is het voor werkgevers duidelijk dat je de moeite doet vakinhoudelijk bij te blijven en is het zichtbaar dat je de titel waard blijft.

Om de permanente educatie te monitoren hebben we als vereniging een zogenaamde PE-regeling opgesteld. Volgens die regeling werken we met een venster van steeds drie jaar waarbinnen minimaal 120 PE-punten behaald en geregistreerd dienen te worden. Eén PE-punt correspondeert met 1 uur studie. Van degenen van wie de PE-plicht later begint geldt een verplichting naar rato. De aanvang van de PE-plicht geldt per kalenderjaar en begint 3 jaar na afronding van de studie. Voor degenen die afstudeerden in 2019 start de PE-plicht dus per 1 januari 2022.

Met de door het bestuur aangegeven verlenging tot 31 mei 2021 vanwege de coronapandemie, is het periodevenster 2017-2019 definitief afgesloten. Per 1 januari 2022 zijn ongeveer 20 leden, die niet voldoende punten hebben behaald in dit venster, doorgehaald in het CPC-register. 

Momenteel loopt het venster 2020-2022. In 2020 en 2021 zijn jaarlijks 10 punten vrijstelling verleend in verband met corona. Indien aan de orde zal deze compensatie ook in 2022 plaatsvinden.

De berekening van de vrijstelling is als volgt. Per periodevenster mag je maximaal 20 punten per jaar aan zelfstudie boeken, zelfstudie kun je thuis doen en wordt niet belemmerd door corona. Het bezoeken van opleidingsinstituten wordt wel belemmerd door corona en daarom is voor de overige minimaal 20 punten 10 punten vrijstelling verleend. PE-punten kunnen nog wel worden behaald met digitale bijeenkomsten waarvoor een uitgebreid aanbod bestaat, alleen het aantal punten per bijeenkomst ligt veelal lager.

PE-punten kunnen ook worden verdiend door actief te zijn voor het EICPC. Zo zijn er momenteel o.a. vacatures in het bestuur en in de PE-commissie. Indien je hier belangstelling voor hebt kun je voor wat betreft het bestuur contact opnemen met Fatima Polat via de mail communicatie@eicpc.nl. Voor de PE-commissie kun je mailen naar pe@eicpc.nl.

Op de site www.eicpc.nl vind je onder het tabblad Permanente Educatie meer informatie over PE-zaken zoals de FAQ, de PE-regeling en de handleiding PE-online.

Tot slot vragen wij je aandacht voor het actualiseren van je contactgegevens (email/ telefoonnummer) in de ledenlijst op www.eicpc.nl.

TPC

Nu 2021 op zijn eind loopt is dat een mooi moment voor een korte terugblik op het afgelopen uitgavejaar van TPC. Dit is het tweede jaar waarin TPC in eigen beheer is uitgegeven en ook het jaar waarin de redactie weer op volledige sterkte is gekomen. Dit jaar is hard gewerkt aan het uitbrengen van vier nummers (TPC-4 valt in januari op de deurmat). Het is dankzij de contacten van de redactieleden weer gelukt om actuele onderwerpen te tackelen met goede artikelen. Ook hebben we onze columnisten met drie nieuwe en bekende namen weten uit te breiden.
Voor het komende jaar gaan wij voort op de ingeslagen weg en zullen wederom vier nummers verzorgen. Met nummer één zijn wij al druk bezig.

We willen je graag oproepen om op artikelen te reageren. In de afgelopen nummers zijn, via het redactioneel, meermalen suggesties en oproepen gedaan. Schroom niet om een reactie te geven of om onderwerpen of kopij aan te dragen. Het is een tijdschrift voor en van ons allen.

Vacatures bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden. We zijn op zoek naar een secretaris en twee algemeen bestuursleden. Hieronder treffen jullie de functieprofielen aan.

Mocht je interesse of vragen hebben, neem dan contact op met Fatima Polat via de mail communicatie@eicpc.nl.

Het EICPC biedt haar leden een platform voor public controlling, een platform voor kwaliteit en professionalisering van het vakgebied van public controlling en hun beroepsbeoefenaren. De vereniging is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 360 leden, waarvan ongeveer 265 in het beroepsregister zijn opgenomen.
Het EICPC bestuur groeit uit naar een vijfkoppig bestuur: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Voor alle bestuursleden geldt dat het CPC-leden zijn en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging.

Functieprofiel algemeen bestuurslid;

Algemeen profiel:

 • Een bestuurslid van het EICPC bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • Is CPC-lid van het EICPC en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging;
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de beroepsvereniging;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Algemene taken bestuursleden;

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • Betrokken zijn bij het ontwikkelen en het bewaken van beleidsuitgangspunten en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • Vaststellen van de begroting en jaarrekening;
 • Betrokken bij ontwikkeling van de beroepsvereniging.
 • Tijdbesteding; gemiddeld 4 uur per week.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze de bestuursvergaderingen, Algemene Ledenvergaderingen en het Jaarlijks congres en andere activiteiten bijwonen.

Functieprofiel secretaris

Algemeen profiel;

 • Een bestuurslid van het EICPC bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • is CPC-lid van het EICPC en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging;
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de beroepsvereniging;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Algemene taken bestuursleden;

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • bBetrokken zijn bij het ontwikkelen en het bewaken van beleidsuitgangspunten en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • Vaststellen van de begroting en jaarrekening;
 • Betrokken bij ontwikkeling van de beroepsvereniging.

Naast de genoemde algemene taken voor bestuursleden, gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • Maken van verslagen dan wel deze door de bureauorganisatie op laten stellen;
 • Opstellen/verzamelen van agenda’s en bijlagen t.b.v. van bestuursvergaderingen en ALV
 • Zorg dragen documenten voor archivering i.s.m. bureauorganisatie;
 • Maken planning bestuursvergaderingen;
 • Beoordelen aanvragen CPC lidmaatschappen;
 • Ledenadministratie door bureauadministratie aansturen (procesafspraken etc.).
 • Specifieke eisen aan de secretaris
 • Heeft ervaring / affiniteit met maken agenda’s, en verslaglegging;
 • Heeft ervaring en /of affiniteit met het op afstand besturen van een bureauorganisatie wat betreft de ledenadministratie, verslaglegging, archivering en administratieve processen.
 • Tijdbesteding; gemiddeld 4 uur per week.


Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze de bestuursvergaderingen, Algemene Ledenvergaderingen, het Jaarlijks congres en andere activiteiten bijwonen.

Tot slot

Namens het EICPC bestuur wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gezond,  

gelukkig en voorspoedig 2022!

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.