Nieuwsbrief - december 2020

ALV deel 2: het inhoudelijke deel

Zoals aangekondigd splitsen we de ALV in 2 delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel. Eerder stuurden wij al de informatie over het huishoudelijke deel. Nu sturen wij de informatie voor het tweede, meer inhoudelijke, deel. 

Het meer inhoudelijke deel van de ALV betreft een notitie over missie en visie en daaruit voortvloeiende communicatie. In de laatste ALV (2019) werd het bestuur gevraagd een communicatieplan op te stellen. We pakten deze uitdaging als bestuur in een nieuwe samenstelling aan. Doelstelling was om plan te presenteren/bespreken in ALV van juni 2020. Inmiddels is de tijd verder, zat Corona ons in de weg en bestaat het bestuur uit 3 personen. Niettemin willen we graag met het communicatieplan door. Het communicatieplan is haast te beschouwen als een visieplan. Met dit visieplan willen we de komende jaren richting geven aan de vereniging. Daarbij willen we onze vereniging ook maatschappelijk meer positioneren. Daar hebben we de leden hard bij nodig.

Een concept van het communicatie-/visieplan is eerder met een afvaardiging van de klankbordgroep besproken. Voor het bespreken van het plan met de leden stellen we nu vanwege de corona-maatregelen een digitale sessie voor. Vanzelfsprekend willen wij over dit document in gesprek met de leden. Op basis van schriftelijke reacties dan wel de behoefte bij de leden om het visie-document te digitaal te bespreken, plannen we dan een digitaal overlegmoment in. Wij geven een reactietermijn tot en met 31 december 2020. Begin januari kijken we naar de reacties. En op basis daarvan komen we vanuit het bestuur met een vervolg. Wij zien jullie input met belang-stelling tegemoet.

De stukken voor het “inhoudelijke deel” staan in het besloten deel op de website.

ALV deel  1: het "huishoudelijke deel": afgerond

Op 16 november jl. publiceerden wij voor de ALV deel 1, de jaarcijfers 2019 en een korte bestuurlijke terugblik op het afgelopen verenigingsjaar (2019 dus). In deze digitale tijd gaven wij jullie voor deze stukken een reactietermijn 14 dagen.
 
Bij publicatie van de stukken hebben wij aangegeven dat, als we geen reacties ontvangen, de stukken automatisch zouden zijn vastgesteld.

Wij ontvingen tot en met 1 december geen reacties op de stukken. Dat betekent dat de stukken zijn vastgesteld. En daarmee is door de leden aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde algemeen en financieel beleid over 2019. Het is wel bijzonder om op deze wijze 2019 “formeel” af te ronden. Maar wat is in deze coronatijd niet bijzonder? Bestuur –bestaande uit Jolanda, Stef en Mark, dankt jullie voor het gestelde vertrouwen. We kunnen en gaan door.

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.