Nieuwsbrief - november 2020

Nieuws over de ALV

Beste leden,

Eerder kondigden wij aan dat de ALV gehouden zou worden op 5 november 2020. Bij de berichtgeving over die datum hielden wij nog rekening met de mogelijkheid om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Met alle door de regering afgekondigde lockdown-maatregelen om het corona-virus te beteugelen, was voor iedereen duidelijk dat een fysieke bijeenkomst niet haalbaar was. Inzake de ALV is na afweging van alle (on)mogelijkheden door het bestuur besloten tot de volgende wijze van invulling:

We splitsen de ALV in 2-delen: een huishoudelijk en een meer inhoudelijk deel.

De stukken voor het huishoudelijk deel zijn inmiddels op 16 november 2020-  via het besloten deel van de website gepubliceerd. Dat zijn de jaarcijfers en een korte bestuurlijke terugblik op het afgelopen verenigingsjaar.

Voor deze “huishoudelijke stukken” hanteren wij een reactietermijn van 14 dagen. Afhankelijk van het aantal reacties geldt de volgende werkwijze:

  • geen reactie: de stukken zijn vastgesteld
  • beperkt aantal reacties: reacties zullen worden voorzien van een inhoudelijke antwoord vanuit het bestuur. We hanteren een termijn van 7 dagen waarna de stukken geacht worden alsnog te zijn vastgesteld. Indien er aanvullende reacties komen, treden we in overleg met de vraagsteller(s) om zo de vragen af te handelen en de stukken alsnog te kunnen vaststellen.
  • veel reacties (we laten even in het midden wat we veel vinden) dan wel diepgaande inhoudelijke vragen: we plannen alsnog een digitale bijeenkomst waarbij de vragen met leden die hebben ingelogd voor deze bijeenkomst, worden besproken.
     

Het meer inhoudelijke deel van de ALV betreft een notitie over missie en visie en daaruit voortvloeiende communicatie. Een concept van dit document is eerder met een afvaardiging van de klankbordgroep besproken. Het bestuur legt de laatste hand aan de versie die we aan jullie willen voorleggen. De planning is dat de uiteindelijke versie die we met jullie willen bespreken uiterlijk 30 november 2020 op het besloten deel van de website wordt geplaatst. Voor bespreking van dat document stellen we in eerste instantie voor om dit met belangstellende leden in een digitale sessie te doen. De datum hiervoor zullen we nog bekend maken en is afhankelijk van het aantal reacties. Mocht blijken dat een schriftelijke ronde volstaat, dan zullen we dat uiteraard schriftelijk afhandelen.

Namens het bestuur

Mr. M(ark).L.F.N Somers MSc CPC
Voorzitter EICPC

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.