Nieuwsbrief 5 - 27 mei 2015

Dion Kotteman "Controlling is goed, wantrouwen soms beter" (ALV 2015)

Op 10 juni 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het EICPC plaats.

In het eerste deel van de vergadering neemt Dion Kotteman ons mee in zijn bijdrage: Controlling is goed, maar wantrouwen is soms beter.

Op dit moment is Kotteman CIO van de Rijksoverheid. Eerder was hij algemeen directeur van de Rijksauditdienst. Van zijn hand verschenen onder andere de titels "De Projectsaboteur" en "Ga toch leidinggeven!".

Lees verder >>

Vacature penningmeester

Vanwege het vertrek van de zittend penningmeester is in het bestuur van het EICPC de functie voor penningmeester vacant gekomen.

Het EICPC biedt haar leden een platform voor public controlling, een platform voor kwaliteit en professionalisering van het vakgebied van public controlling en hun beroepsbeoefenaren. De vereniging is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 350 leden, waarvan 275 in het beroepsregister zijn opgenomen.

Het EICPC kent een vierkoppig bestuur: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor alle bestuursleden geldt dat het CPC-leden zijn en voelt zich betrokken bij de doelstelling en aard van de beroepsvereniging.

Lees verder >>

Registratie PE-punten

Aan de inschrijving in het CPC-register is een PE-plicht verbonden. In de laatste Algemene Ledenvergadering is bepaald dat we vanaf 2014 met een vaste 3-jaarscyclus gaan rekenen. De eerste 3-jaarscyclus vangt aan op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2016. In deze periode moet u 120 PE-punten registreren waarvan 80 punten gebaseerd moeten zijn op gestructureerde opleidingen.

De punten die in 2014 zijn behaald kunnen worden ingevoerd in PE-Online tot 1 juni 2015. Een aantal reeds ingevoerde boekingen zijn teruggestuurd, ofwel omdat meer informatie benodigd was ofwel omdat op een andere categorie moet worden geboekt. Hiervan heeft u een mail toegestuurd gekregen en ziet u een cijfer tussen haakjes staan achter het kopje “Berichten” rechtsboven in het PE-Online scherm. Bij aanklikken ziet u de motivatie van het terugsturen. Deze boekingen staan veelal onterecht op “Eigen invoer (niet geaccrediteerde bij- en nascholing)” i.p.v. “Intern en extern gegeven cursussen”. Ingeval van boeken op een andere categorie kunt u een nieuwe boeking maken, wijziging naar een andere categorie in een bestaande boeking is niet mogelijk.

Opleidingen van bijvoorbeeld Rijksacademie en NBA-VRC zijn inhoudelijk wel al geaccrediteerd maar systeemtechnisch nog niet. Daarom moeten deze opleidingen over 2014 bij “Eigen invoer (niet geaccrediteerde bij- en nascholing)” worden geboekt. Over 2015 gaat dit voor de NBA-VRC wijzigen, zie verderop deze nieuwsbrief. De categorie “Intern en extern gegeven cursussen” betreft cursussen die u gevolgd heeft, cursussen die u zelf gegeven heeft kunnen worden geboekt onder “Ontwikkelen en geven van cursussen en colleges”. Nadere informatie kunt u vinden in de PE-regeling, te vinden onder de kop “Permanente Educatie” op de internetsite. 

Academie Publieke Sector

  De Academie Publieke Sector is een initiatief van NBA en VRC. De Academie voorziet in kennis en creëert een netwerk exclusief voor hoger opgeleide financiële profession als (accountants,(register)controllers, certified public controllers en hun team) werkzaam in of voor één van de acht deelsectoren binnen de publieke ensemi-publieke sector: Rijksoverheid, Decentrale overheid, Onderwijs, Zorg Care en Cure, Woningcorporaties, Not for profit en overig semi-publiek (energie, pensioenverzekeraars).

Lees verder >>

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.