Nieuwsbrief - februari 2019

Persoonlijke Educatie

Public controlling is een uitdagend vak en steeds weer onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen zoals de handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei j.l., blockchain of big data analysis. Als CPC-er moeten we niet alleen weten waar dit allemaal over gaat, we moeten ook de voor- en nadelen en onmogelijkheden hiervan voor het voetlicht brengen. Dat betekent dat we van vele markten (hard- en soft skills) thuis moeten zijn. Gelukkig kan de permanente educatie ons hierbij helpen.

We zijn alweer bijna twee jaar onderweg in het tweede driejaarsvenster (2017-2019) voor de permanente educatie. Een van de taken van de PE-commissie is de monitoring van de nascholingsactiviteiten door de leden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het van groot belang dat uw PE-activiteiten tijdig in het systeem worden ingevoerd. Over het jaar 2018 dient u de PE-registratie vóór 1 maart 2019 te hebben ingevoerd.

In de ALV van 15 juni 2017 is besloten tot herziening van de PE-regeling. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat jaarlijks 20 punten voor zelfstudie mogen worden opgevoerd en dus 60 punten per driejaarsvenster. Het is de PE-Commissie opgevallen dat nog veel leden 5 punten per jaar boeken. Het herziene PE-reglement vindt u op de website. Daar vindt u ook een “FAQ” document met antwoorden op veel gestelde vragen aan de PE-Commissie en een gebruikershandleiding voor PE-Online.

Zin in een bestuursfunctie?

Medio 2019 komt de bestuursfunctie van penningmeester bij het EICPC vrij. De termijn van de huidige penningmeester, Richard Igel, is dan verstreken.

Als penningmeester draag je allereerst zorg voor de financiën van de vereniging. Aangezien de (financiële) administratie is uitbesteed aan een professioneel bureau kan de  penningmeester zich vooral richten op het financiële beleid.

Daarnaast denk je als bestuurslid natuurlijk mee over alles wat de vereniging aangaat. Op dit moment zijn wij ondermeer bezig met het ontwikkelen van een strategie voor de toekomst, het uitbouwen van relaties in het netwerk met bijvoorbeeld andere beroepsverenigingen en de universiteiten en het communicatiebeleid.

Tenslotte zat Richard vanuit het bestuur ook in de congrescommissie. Aan de nieuwe penningmeester de keus of hij of zij dat ook wil doen.

Al deze activiteiten tellen mee voor je PE punten!

Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Richard (via penningmeester@eicpc.nl).

Save the date!

Jaarcongres Public Controlling 2019

Op 16 mei 2019 wordt het jaarlijkse EICPC congres gehouden bij Paushuize Utrecht. Voor het complete programma en aanmelden klik hier

Algemene ledenvergadering en minizomercongres 2019

De algemene ledenvergadering van EICPC wordt gehouden op 14 juni. De ALV wordt gecombineerd met een minizomercongres. Nadere informatie volgt. 

Doelgericht risicomanagement

Een andere kijk op risicomanagement en control

‚ÄčDinsdag 21 mei 2019, 14.00 – 17.00 uur | Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad | 3 PE punten

Primo Nederland, het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en de beroepsvereniging voor public controllers, EICPC, organiseren op dinsdag 21 mei een discussiebijeenkomst bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad:

Controllers bij publieke organisaties zien risicomanagement als belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Zij beschikken over de helikopterview die nodig is om het brede functioneren van een organisatie te bezien, om te volgen of de operationele en strategische organisatiedoelen bereikt worden en in kaart te brengen waar de mogelijke risicofactoren liggen. Met deze kennis, inzichten, expertise en vaardigheden kan de controller zich ontwikkelen tot essentieel verbinder tussen inhoud en integrale bedrijfsvoering. 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.