Nieuwsbrief - januari 2018 

Persoonlijke Educatie

Public controlling is een uitdagend vak en steeds weer onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen zoals de handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei, blockchain of big data analysis. Als CPC-er moeten we niet alleen weten waar dit allemaal over gaat, we moeten ook de voor- en nadelen en onmogelijkheden hiervan voor het voetlicht brengen. Dat betekent dat we van vele markten (hard- en soft skills) thuis moeten zijn. Gelukkig kan de permanente educatie ons hierbij helpen.

We zijn alweer een jaar onderweg in het tweede driejaarsvenster (2017-2019) voor de permanente educatie. Een van de taken van de PE-commissie is de monitoring van de nascholingsactiviteiten door de leden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het van groot belang dat uw PE-activiteiten tijdig in het systeem worden ingevoerd. Over het jaar 2017 dient u de PE-registratie vóór 1 maart 2018 te hebben ingevoerd.

In de ALV van 15 juni 2017 is besloten tot herziening van de PE-regeling. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat jaarlijks 20 punten voor zelfstudie mogen worden opgevoerd en dus 60 punten per driejaarsvenster. Het herziene PE-reglement vindt u op de website. Daar vindt u ook een “FAQ” document met antwoorden op veel gestelde vragen aan de PE-Commissie. Een gebruikershandleiding voor PE-Online wordt dit jaar nog opgesteld door de PE commissie.

Klik hier voor de link naar het herziene PE-reglement en het FAQ document.

Per 31 december 2017 is de termijn afgelopen waarop over het tijdvak 2014-2016 PE-punten konden worden geboekt. Het bestuur heeft op basis van de consultatie van de ALV op 15 juni 2017 besloten om in het kader van de kwaliteitsborging, een stringenter handhavingsbeleid toe te gaan passen. Dit houdt in dat de leden die na herhaalde reminders desondanks over het tijdvak 2014-2016 niet aan hun PE-verplichting hebben voldaan, binnenkort een brief ontvangen over het doorhalen van hun naam in het CPC-register. Voor deze leden geldt dat het geregistreerd lidmaatschap automatisch zal worden omgezet naar een geassocieerd lidmaatschap. Bij een geassocieerd lidmaatschap heeft men toegang tot het besloten deel van de website, ontvangt men nog steeds het tijdschrift voor de Public Controlling (TPC) en de EICPC-nieuwsbrieven.  Spijtoptanten kunnen in gesprek met de PE-commissie om de mogelijkheden tot herregistratie te onderzoeken.

Voor diegene die nog op zoek zijn naar een interessante cursus  kan wellicht het aanbod  van de VRC Finance Academy uitkomst bieden. EICPC leden kunnen hieraan deelnemen tegen het ledentarief van de VRC. Website: www.vrc.nl/financeacademy.

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.