Nieuwsbrief - mei 2017

Een succesvol jaarcongres over Innovatie in de Publieke Sector. 

Het jaarcongres over innovatie in de publieke sector was een groot succes. In het oude Stadhuys van Gouda zijn op 6 april jl. ongeveer tachtig mensen bij elkaar gekomen. In het prachtige markante gebouw, midden op het marktplein in het centrum van Gouda. In een oud gebouw spreken over nieuwe ontwikkelingen. Een mooie combinatie. De laatste jaren zijn er vele veranderingen in de publieke sector geweest en er staan ons nog vele te wachten. Denk maar eens aan de decentralisatie van de zorg. De jeugdzorg en huishoudelijke hulp zijn van de centrale overheid naar de gemeenten overgeheveld. Naast deze in het oog springende veranderingen zijn er ook andere minder zichtbare innovaties in de publieke sector. Denk maar aan de centralisatie van de ondersteunende diensten in het rijk, in Shared Service Organisaties en het ontstaan van de gemeenschappelijke regelingen, waarbij gemeenten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van het ophalen van huisvuil.

Terwijl buiten de eerste traditionele kaasmarkt van het seizoen van start gaat, spreken een keur van inleiders met de zaal over de ontwikkelingen in het publieke domein. De sprekers houden de aanwezigen een spiegel voor als het gaat over innovaties en wat de public controller daar mee kan of zelf moet doen.

Volgens Prof. dr. Bekkers zijn innovaties overal om ons heen, staan we er midden in en dus moeten we iets mee. Volgens Dr. de Vijlder zal de controller zich niet alleen richten op de opdracht die er ligt en de doelrealisatie daarvan maar ook de ontwikkelingen. De public controller zal dit moeten vertalen naar de organisatie en de bedrijfsvoering. Hiertegenover stelt Gradus dat uit onderzoek blijkt dat evaluaties van veranderingen meestal niet ingaan op de doelmatigheid. Bij Prof. dr. Verbeeten stonden de competenties van de controllers centraal. Wat betekenen de innovaties voor de competenties voor de public controller.

Ook de praktijk kwam aan de orde. In een presentatie van Rosenbrand en Wils lieten ze de aanwezigen zien hoe Alliander het tot maken van het jaarverslag heeft geautomatiseerd. Swolf nam een ieder mee in de snelle ontwikkelingen van de technologie en de betekenis daarvan op ons werk maar ook op ons dagelijks leven.

Een uitgebreid artikel over het jaarcongres wordt in een volgende TPC gepubliceerd.  

Sponsors van het congres:
 

Innovatiemanagement in gemeenten Hoe 10 gemeenten hun dienstverlening verbeteren. Dat was de hamvraag in dit dergelijkend onderzoek naar innovaties in dienstverlening, met de burger in de rol van klant. De auteurs willen innovatie in gemeentelijke organisaties onder de aandacht brengen; een thema waar voor gemeenten nog veel winst te behalen is, vinden zij. U kunt dit artikel lezen in B&G.
B&G biedt actuele vakinhoudelijke artikelen met diepgang en kwaliteit, beschreven vanuit een praktische invalshoek. B&G biedt stakeholders van BNG Bank een podium voor relevante beleidszaken. Kijk op www.bngbank.nl/bg voor de nieuwste artikelen en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Volgt u dit jaar een populaire opleiding voor Controlling?
Controlling is één van de belangrijkste thema's voor ambitieuze finance professionals.
EICPC leden ontvangen € 200,- korting op alle meerdaagse programma’s met aanmeldcode: EICPC2017.

Kies bijvoorbeeld uit: 
35   PE | Controller in een Week | 7 juni 
72   PE | Certified Business Controller | 20 september
14   PE | De Controller als Business Partner | 2 november

Deze actie loopt tot 1 juli 2017.
Bekijk het complete aanbod cursussen, opleidingen en trainingen, klik hier.
 

Het volgende jaarcongres zal zijn op 12 april 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Leden Vergadering van het EICPC zal worden gehouden op 15 juni 2017 in Utrecht, Herman Gorterstraat 55 (vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS.)

De inleiding zal worden verzorgd over Integrated Reporting door mevrouw Brigitte de Graaf. Brigitte is promovenda op dit onderwerp en zal ons meenemen in de theorie van Integrated Reporting en de toepassing daarvan in de praktijk.
Vervolgens worden de gebruikelijke stukken besproken. De uitnodiging volgt.

Vrijwilligers gevraagd

Vorig jaar hebben een aantal leden aangegeven belangstelling te hebben om deel te nemen aan een commissie. Deels is dit ingevuld. Zo zijn o.a. de PE commissie, de congrescommissie en de kascommissie inmiddels op sterkte. Hier lag ook de eerste prioriteit. Nog niet alle commissies zijn voldoende bemand. Momenteel werken we aan het vullen van de communicatie commissie en de commissie boardrooms en meetings. De werkzaamheden van de communicatie commissie zal voornamelijk bestaan uit het verzorgen van een nieuwsbrief, het onderhouden van de content op de website, verzorgen katern in TPC en het plaatsen van berichten op social media. De commissie boardrooms en meetings zal zich bezighouden met het vier keer per jaar organiseren van bijeenkomsten. Dit kunnen presentaties zijn bij een partner (bijvoorbeeld werkgever van een lid) of een discussiebijeenkomst.  

Bij een eerdere inventarisatie hebben een paar mensen zich voor deze commissies aangemeld. Met deze leden zijn of gaan we in gesprek. Het aantal is nog te beperkt om goed draaiende commissies te krijgen. Daarom de oproep om u aan te melden voor één van deze commissies. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de commissie communicatie of de commissie boardrooms en meetings meldt u zich dan aan via info@eicpc.nl.   

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033 - 246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.