Programma Jaarcongres EICPC

EICPC jaarcongres 2017
6 april 2017 - 't Oude Stadhuys, Gouda

                                     "Innovaties in de publieke sector"

In het Oude Stadhuys van Gouda vindt op 6 april 2017 het jaarcongres van het EICPC plaats. Deze keer is als thema gekozen: 'Innovaties in de publieke sector'. Bij innovaties hebben we het over nieuwe technieken, zoals cloud computing of een hele nieuwe manier van uitvoeren van beleid. Voorbeeld hiervan is de decentralisatie in het onderwijs. Tijdens het congres komen vragen aan bod als; Waar staan we nu met innovaties en waar moeten we de komende tijd op letten? Welke invloed hebben de innovaties op de bedrijfsvoering in de publiek maatschappelijke organisaties? Wat betekent dit voor het werk en systemen van de controller? Praktijkvoorbeelden komen aan bod. We sluiten af met een stevig debat. In het programma is voldoende ruimte voor interactie en netwerken.  

Klik hier om je aan te melden voor het congres!

Programma

10.00 - 10.05  Welkom door voorzitter EICPC
   
10.05 - 10.15 Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. G.D. Minderman
   
10.15 - 11.00  Prof. dr. V. Bekkers
De  ontwikkelingen  in innovaties bij publieke en maatschappelijke organisaties                
Ontwikkelingen bij PMO’s. Welke innovaties hebben in het bestuur van de PMO’s de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Wanneer is er sprake van een innovatie? Welke innovaties vragen nu de aandacht? Waar gaan we heen? Wat verdient de aandacht in de besturing van de publieke organisaties? Intensivering van toezicht.
   
‚Äč11.15 -12.00

Dr. F. de Vijlder
Innovaties in de bedrijfsvoering bij Publieke en maatschappelijke organisaties                   

Op welke manier krijgen public controllers met innovaties te maken? Hebben de controllers een rol bij innovaties of hebben zij vooral te volgen?

   
12.00 - 13.00 Lunch
   
13.00 - 13.45 W. Swolfs
De kansen van digitalisering

Digitalisering biedt vele kansen, waar overheidsorganisaties gebruik kunnen maken. Welke zijn dat en wat bieden ze?
   
13.55 - 14.40 Prof dr. R.H.J.M. Gradus
Decentralisatie van taken als innovatie bij publieke organisaties
Zijn er al lessen te trekken uit de decentralisatie van de taken op het gebied van het onderwijs en andere sectoren?
   
14.50 - 15.35

Prof. F.H.M. Verbeeten MBA
De betekenis van de innovaties voor de management control systemen

De rol van management control systemen voor innovatie. De toepassing van nieuwe technieken, zoals serious gaming, continuous monitoring etc. Waar krijgt de controller mee te maken bij het innoveren van het beroep? Van welke nieuwe ontwikkelingen kan de controller zich bedienen?

   
15.45 - 16.45 Innovaties in de praktijk
Personen vertellen uit de praktijk wat innovaties betekenen in hun werk, waar zij tegen aanlopen en hoe ze hiermee omgaan. Ingegaan wordt op innovaties bij de gemeenten en in de jaarrekening verslaglegging.
   
16.50 - 17.10 Debat
   
17.10 - 17.15    Wrap up
   
17.15 - 18.00  Borrel
   

PS: Op 6 april 2017 is de eerste kaasmarkt in 2017. Vanuit het stadhuis een prachtig uitzicht over de markt. 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.