Aanmelden EICPC Nieuwsbrief

Gedragscode

Een gedragscode past bij de ontwikkeling van de identiteit van de public controller als een eigen beroepsgroep. Daarmee bevordert een gedragscode de herkenbaarheid van de beroepsgroep.

In de gedragscode ligt de nadruk niet zozeer op de eisen van vakbekwaamheid, maar ook op:

  • de eisen van vertrouwelijkheid (van kennis en informatie waarover het uit oogpunt van zijn functie beschikt);
  • het voorkomen van belangenverstrengeling (geen activiteiten uitvoeren die het functioneren als public controller kunnen schaden);
  • het aan de kaak stellen van misstanden (het vasthouden aan de doelstellingen van de organisatie);
  • het recht houden van de rug (de mededeling dat de public controller zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren omdat er sprake is van handelingen die in strijd zijn met zijn gedragscode).

De gedragscode van het EICPC is specifiek voor de public controller en straalt bovendien het specifieke karakter uit van het vakgebied public controlling.

Lidmaatschap

Lid worden bij de vereniging kan op verschillende manieren. U kunt zich aanmelden als gecertificeerd lid, als aspirant-lid of als geassocieerd lid. Onderdeel van het lidmaatschap is een abonnement op het Tijdschrift Public Controlling (TPC). Als lid krijgt u toegang tot het besloten deel van de website van de EICPC en kunt tegen ledentarief deelnemen aan de activiteiten van het EICPC.

Met het insturen van het aanmeldfomulier ga je akkoord met de voorwaarden van de EICPC zoals vastgelegd in statuten en reglementen.

Soorten lidmaatschap

Gecertificeerd lidmaatschap

Wanneer u een door de vereniging geaccrediteerde postacademische opleiding tot public controller met goed gevolg heeft afgerond, kunt u zich als lid aanmelden. Na inschrijving in het register bent u dan gerechtigd de titel 'Certified Public Controller' te voeren. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 190 per jaar.

Indien u opteert voor het CPC lidmaatschap vragen wij u bij inschrijving een pasfoto en een bewijs van succesvolle afronding aan een door de EICPC geaccrediteerde universiteit voor de CPC opleiding te overleggen.

Download direct het aanmeldformulier (Pdf) >>

Aspirant lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap worden in sommige gevallen via het collegegeld door de universiteit waaraan u studeert aan de EICPC voldaan voor de eerste twee jaren van uw studie. U kunt dit navragen bij het secretariaat van de universiteit waaraan u studeert.

Daarna dient u de kosten op individuele basis te voldoen, tenzij u daarover aparte afspraken met de universiteit heeft gemaakt. U dient daar dan wel zelf de EICPC van op de hoogte te stellen.

De kosten voor het individuele lidmaatschap bedragen € 95 per jaar. 

Download direct het aanmeldformulier (Pdf) >>

Geassocieerd lidmaatschap

Een ieder die zich verbonden voelt aan het vakgebied public controlling en graag op de hoogte wenst te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen het vak, kan geassocieerd lid worden. De kosten voor het geassocieerde lidmaatschap bedragen € 120 per jaar.

Download direct het aanmeldformulier (Pdf) >>

Opzeggen

Je beëindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging via het uitschrijfformulier. Klik hier om het uitschrijfformulier te downloaden. Na deze door u ingevuld te hebben ontvangen, zullen wij uw opzegging verwerken.

Het lidmaatschap kan slechts worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand in lijn met het Verenigingsrecht. Dit betekent dat je vóór 1 december van het lopende kalenderjaar moet opzeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Je ontvangt altijd een bevestiging. Graag vernemen wij bij je opzegging ook de reden daarvan (sluit het aanbod niet aan, tijdgebrek, financiele oorzaak, stop je als public controller, ga je met pensioen, of anderzijds).

Stuur het uitschrijfformulier per e-mail naar: info@eicpc.nl.
Of per post naar:
EICPC
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Ook het laatste EICPC nieuws ontvangen?