EICPC Jaarcongres 2016

Datum: 14-04-2016

Tijdstip: 10:00 - 17:30 uur

Locatie: Den Haag

Type activiteit: Unspecified

EICPC JAARCONGRES 2016

Thema: Dilemma’s voor de controller
 

14 april 2016

Hampshire hotel - Babylon Den Haag

De wereld verandert, waardoor de uitdagingen voor de controller ook veranderen.  De afgelopen jaren kwamen veel publieke organisaties ongunstig in het nieuws. Denk maar aan de  woningcorporaties, onderwijsinstellingen, falende ICT- projecten bij de overheid.  Tegen deze achtergrond, de reacties daarop (bijv. professionalisering van het toezicht, de commissie Elias) en ook actuele ontwikkelingen (bijv. decentralisaties, afslankingen, samenwerkingsverbanden/SSO’s), ziet de controller zich voor een aantal dilemma’s gesteld om zijn vak zo te blijven uitoefenen, zoals van hem verwacht mag worden. Op dit congres laten de sprekers ons zien welke dilemma’s de controller in de publieke sector tegen komt en hoe hij er mee om kan gaan.

De inleidingen door de sprekers worden  direct gevolgd door een discussie met de zaal. De spreker kan zijn verhaal afsluiten met het geven van een aantal stellingen.
 

10.00 Opening door dagvoorzitter Prof. dr. René ten Bos 
 

10.10 – 11.00 Prof. dr. René ten BosDe dilemma’s van de controller.  
Een verkenning van de dilemma’s die de controller tegenkwam en  in het licht van (technische) ontwikkelingen mee te maken krijgt.   Moet de controller het beeld van een goed functionerende organisatie overeind helpen houden of zou hij eerder een rol van klokkenluider moeten spelen? Richt je als controller op compliance of faciliteer je liever de business/het primaire proces? Op welke manier kunnen beroeps- en gedragsregels hier  richting aan geven.
 

11.10- 12.00 Liesbeth HalbertsmaDe invloed van de organisatiecultuur  bij het omgaan met  de dilemma’s van de controller.
Verkenning van de manier waarop de organisatiecultuur waarin de controller werkt invloed heeft op de beslissingen die hij neemt. 
 

12.00- 13.00 Lunch
 

13.00- 13.50 Siem HuijsmanICT ontwikkelingen die leiden tot  nieuwe dilemma’s.
Wat komt er op ons af door de verdergaande ICT ontwikkelingen. Er zullen beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Wat betekent dit voor de controller? Tot welke vraagstukken zal dit voor de controller leiden?  Welke invloed heeft Big Data op de controller?
 

14.00- 14.50  Prof dr. Johan WempeMethode om dilemma’s te herkennen en er mee om te gaan.
In deze bijdrage wordt een methode aangereikt om dilemma’s te herkennen en hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.
 

15.00- 15.50 Piet Klop RA MGADe dilemma’s uit persoonlijk perspectief.
Spreker vertelt uit de praktijk  welke dilemma’s hij is tegengekomen en hoe hij hier mee om is gegaan.  Geeft een aantal  leermomenten aan  en tips om hier mee om te gaan.
 

16.00- 16.30  Wrap-up en Afsluiting
 

16.30 - 17.30 Borrel
 

PE punten: 6

Tarieven EICPC congres 2016
deze bedragen zijn exclusief BTW

Leden EICPC, NBA en VRC

€ 300

Door EICPC lid meegebrachte collega, die zelf geen lid is van het EICPC

€ 150

Anderen:  met mogelijkheid zich in te schrijven als geassocieerd lid  (voor 2016 gratis, normaal €120,-).

€ 500

Meegebrachte collega door anderen:  met mogelijkheid zich in te schrijven als geassocieerd lid (voor  2016 gratis, normaal €120,-).

€ 300


Inschrijven voor het EICPC congres is nog mogelijk. Stuur hiervoor een email met uw NAW gegevens naar eicpc@mosevents.nl.

Klik hier voor een PDF versie

 

Sponsoren:

 

Terug naar het agenda overzicht